Heléns rörsortiment

De finns överallt omkring dig - i stolen du sitter på, i lampan på ditt skrivbord eller i markisen, utanför ditt fönster. De ger dig vatten i din kran, skapar energi av vind eller vågor och skänker ljus till mörka gator om natten. De är sprutan som räddar liv och de håller upp taket över huvudet på miljontals. Med hjälp av dem tar du dig framåt på cykeln, i bilen eller till havs - ja, de är bokstavligt talat en avgörande del i din "rörelse". De kan vara själva stommen , eller en liten, liten detalj som ser till att maskineriet håller ihop. Från grundläggningsrör, till kanyler - vi ser bara möjligheter, för de finns ju överallt - de är rör. 

 

Heléns lagerför ett brett sortiment av rullpolerade alt. henade cylinderrör. Våra cylinderrör har god ytjämnhet och snäva toleranser. För de lite enklare applikationerna kan vi erbjuda ett stort sortiment av blankdragna cylinderrör.

Henade/rullpolerade cylinderrör
Material E355+SR (St 52 BK + S), EN 10305-2 (DIN 2393) tolerans ISO H8, Ra = max 0,4 my.

Blankdragna cylinderrör
RTU material E355C (St 52-3 BK), EN 10305-2 (DIN 2393), tolerans ISO H9/H10, Ra = max 0,8 my.

 

Våra hålprofiler kan erhållas i kallformat utförande från lager. Varmformade hålprofiler kan levereras direkt från tillverkare eller från någon av våra samarbetspartners. Kallformade hålprofiler (KKR) tillverkade enligt EN 10219 i kvalitet S355J2H. Hålprofilerna levereras i fabrikationslängder om 5, 6, 7, 10 eller 12 m.

flyer_img_helens_prefis.jpg

Prefis - rörkopplingar utan svetsning för höga tryck
PreFis är en tätande röranslutningskomponent som inte kräver någon svetsning vid installationen, vilket är både enklare och snabbare jämfört med konventiella svetsprocesser.

Prefis är den enda rörkopplingen som är certifierad för extrema tryck, upp till 630 bar. Dessutom håller Prefis för de flesta kemikalier och är därtill diffusionsbeständig. Med andra ord är kopplingen lämplig för applikationer med höga hygien- och säkerhetskrav.  

HÄMTA BROSCHYR

 

 

 

Heléns erbjuder ett omfattande sortiment av såväl svetsade- som specialsvetsade kalldragna precisionsstålrör. 

Svetsade kalldragna stålrör

Tillverkade enligt EN 10305-2 (DIN 2393) Vi lagerhåller rören i blankdraget +C respektive värmebehandlat +N utförande. Vanligt förekommande stålkvaliteter är E195 och E235. Rören är in- resp. utvändigt kalldragna. Tack vare tillverkningssättet får rören en mycket god centricitet samt snäva toleranser, vad avser ytterdiameter och godstjocklek. Enligt tillverkningsnormen EN 10305-2 tillåts leveranslängderna variera mellan 4-7 m. Vi lagerhåller företrädesvis längder mellan 5-7 m.

 

Svetsade kalldragna precisionsstålrör

Tillverkade av material E195 normaliserade (NBK) för oljeledningar och hydrauliksystem. Toleranser utvändigt enligt EN 10305-2. godstjocklekstoleranser invändigt enligt EN 10305-3. Invändig svetssöm max 0,3 mm. Yd 5-12 mm täthetsprovade genom heliumläcktest 35 bar. YD>12 mm täthetsprovade genom virvelströmskontroll. Utvändig blank yta och lätt anoljade. Levereras från lager om normalt 6000 mm.

 

Svetsade precisionsstålrör har egenskaper som ger röret en utmärkt form-, svets- och beläggningsbarhet. Dessutom håller det en hög hållfasthet, måttnoggrannhet och ytkvalitet. Tillsammans ger dessa egenskaper stor frihet i dimensionering och design och därmed en möjlighet att skapa stilfulla och optimerade konstruktioner.

Runda svetsade precisonsstålrör

Till vårt lager tillverkas rören av kallvalsat band; E220, S3 + CR2 eller betat varmvalsat band; E220, S2 + CR2. Rören lagerhålles i fabrikationslängder om 6100 mm och är lätt anoljade.

Fyrkantiga svetsade precisionsstålrör

Till vårt lager tillverkas rören av kallvalsat band; E220, S3 + CR2. Rören lagerhålls i fabrikationslängder om 6100 mm och är lätt anoljade.

 

Sömlösa mekaniska precisionsstålrör

Enligt EN 10305-1 har snäva toleranser, god ytfinhet och specifika hållbarhetsegenskaper. Vi lagerhåller rören i kvalitet E235 som är ett kolstål med god svets- och skärbarhet. Enligt EN 10305-1 normen tillåts leveranslängderna variera mellan 4-7 m. Vi lagerhåller företrädesvis längder mellan 5-7 m.

Sömlösa hydraulikledningsrör

Tillverkade enligt EN 10305-4 (DIN 2391/C). Normaliserade, virvelströmskontrollerade, fosfaterade alt. icke fosfaterade, anoljade. Dessa rör är speciellt lämpade att ingå i hydraulik- och pneumatiksystem. Vi lagerför dessa rör i kvalitet E235, som standard, men E355 kan erbjudas i några dimensioner. Såväl fosfaterade som icke fosfaterade rör täthetsprovas genom virvelströmsprovning. Rören lagerhålles i fabrikationslängder om 6000 mm. Certfifikat En 10204/3.1. kan erhållas mot separat debitering. E355 lagerhålles enbart i fosfaterat utförande.

Förzinkade hydraulikledningsrör

Tillverkade enligt EN 10305-4 (DIN 2391/C) Våra lagerhållna förzinkade hydraulikledningsrör är normaliserade, virvelströmskontrollerade, elektrolytiskt förzinkade min 12 my eller min 25 my samt därefter utvändigt gulkromaterade eller CR + VI fritt tjockfilmspassiviserade. Dessa rör är speciellt lämpade att ingå i hydraulik- och pneumatiksystem. Vi lagerför kvalitet E235 och E355. Alla hydraulikledningsrör täthetsprovas genom virvelströmsprovning. Rören levereras i fabrikationslängder om 6000 mm.

ZistaPlex

Ytan på Zistaplex har mycket bra formningsegenskaper vilket gör att vanligt förekommande bearbetningar kan utföras på Zistaplex utan att förstöra ytan. Även gängning enligt DIN och SAE kan utföras utan att beläggningen avlägsnas.

Sektorer

 • Entreprenadmaskiner
 • Jordbruksmaskiner
 • Kran- och traverskonstruktioner
 • Vindkraft
 • Oljeplattformar
 • Lastbilar och bussar
 • Trailers
 • Järnvägsfordon
 • Personbilar
 • Terminaltruckar

Applikationer

 • HPL Hydraulikledningsrör
 • Kylledningar för lastbil och bussmotorer
 • Bränsle-, gas- och servostyrningsledningar
 • Ledningsrör för personbilar

Vidare bearbetning

 • Kapning
 • Ändformning
 • Bockning
 • Utkragning
 • Gängning

 

Rör för konstruktion och skärande bearbetning. Heléns har ett komplett lager av kvaliteter och dimensioner som passar din produktion. I samarbete med ledande leverantörer kan vi erbjuda de bästa alternativen inom seghärdat, sätthärdat och kullagerstål.

Sömlösa varmvalsade stålrör

Enligt EN 10210-1 i kvalitet S355J2H och EN 10297-1 i kvalitet E355+AR, vilket närmast motsvarar SS 2172-03. Rören är slagseghetstestade vid -20°, chargenummerstämplade och levereras i fabrikationslängder alternativt fixkapade längder. Toleranser enligt EN 10210-2. Certifikat enligt EN 10204/3.1. kan erhållas på begäran.

Ämnesrör

Heléns har ett brett och djupt sortiment av ämnesrör för maskinbearbetning, med bra skärbarhet. Våra lagerrör är tillverkade enligt ISO 2938 eller EN 10294 med garanterade rensvarvningsmått. Tillverkade enligt EN 10294-1. Material E470. Garanterade rensvarvningsmått efter bearbetning med yttercentrering gäller för längder upp till 3 X YD, dock maximalt 200 mm. Rören är stämplade med chargenummer. Certfikat enligt EN 10204/3.1. kan erhållas på begäran.

 

Vårt lager av energiprodukter är inriktat på rör och rördelar, där tryck och temperatur är viktiga beståndsdelar. Vi lagerhåller material enligt EN/DIN, ASTM och följer tryckkärlsdirektivet (PED). Sedan många år är vi en levererantör till petrokemiska anläggningar och raffinaderier samt andra tillverkare av tryckkärl, exempelvis pannor och värmeväxlare.

Sömlösa tryckkärlsrör EN

I fabrikationslängder om 5 - 7 m, släta ändar, rör över 44,5 stålstämplade med chargenummer, resterande märkta med buntetikett. Verkscertifikat enligt EN 10204/3.1.