Vi kapar steg i din värdekedja

Att sköta all bearbetning själv ger sällan några ekonomiska fördelar, med de tunga investeringar i maskiner som krävs. Den problematiken ser vi gärna till att råda bot på. Heléns har en ambition att smidigt följa våra kunder in i deras värdekedja, med stor flexibilitet och respekt för deras verksamhet.

I vår egen maskinpark, eller via externa samarbetspartners, kan vi kapa, grada, tvätta, trumla, blästra och laserskära. Vi erbjuder dessutom fasning, ytbehandling, ändbearbetning, bockning, skärande bearbetning, gängning, håltagning eller annan bearbetning som önskas.


Utmana dig själv!

Redan vid mitten av 1980-talet påbörjade vi vår omvandling från att vara en traditionell rörgrossist till att bli en komponentleverantör. Utvecklingen har visat att denna satsning varit riktig. Idag förfogar vi över en kapacitet för flexibel produktionsanpassning som är en av de största i Europa. 

Vår branschinriktade organisation och integrationen i leverantörsledet, gör att vi faktiskt lever i samma värld som våra kunder. Utmana dig själv, ifrågasätt om du har vänt på alla stenar för att utveckla din verksamhet. Det kan löna sig. Eller varför inte fråga oss? Inte bara vårt produkt- och produktionskunnande står till ditt förfogande. Utan även vår produktionskapacitet.