Heléns-fakta

Året är 1927, platsen är Halmstad. Paul Helén grundar, vad som kommer att bli, nordens främsta stålrörsgrossist – Heléns Rör. Huvudkontoret har sedan dess varit beläget i samma västkuststad, med försäljningskontor i Västerås och Örnsköldsvik. Övrig verksamhet bedrivs genom helägda dotterbolag i Danmark, Estland och Litauen.

Vårt team består av närmre 300 dedikerade Helénare med en genomsnittlig anställningstid på imponerande 18 år – en siffra som borgar för lika mycket erfarenhet som trivsel.

Affärsidé, vision och Heléns-andan

I kontrast till det kalla stålet står Helénarna. De som bearbetar, packar och tar hand om rören. De som bänder, bockar, kapar och trumlar. De som funderar, preciserar och utvecklar nya värdefulla lösningar. Vi gör detta med engagemang, nyfikenhet och en stor del kunskap, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss som leverantör.

Vi vet att tillit är en färskvara – det är något som vi vill förtjäna varje dag. Vår vision är att bygga den där ultimata tryggheten som får våra kunder att vara fullkomligt bekväma i vad som egentligen är ganska obehagligt – att lägga kontrollen i händerna på någon annan. Det är visionärt.

Vi är trygghet.
Med kunskap, nyfikenhet och engagemang, bryter vi barriärer och skapar trygghet för våra kunder.

Vårt erbjudande handlar egentligen inte om rör. Det handlar inte heller om stång eller profiler, för vi erbjuder betydligt mer än så – nämligen extraordinärt lösningsfokus. Utifrån en bred produktpalett och tjänsteportfölj, med kunskap som verktyg, utvecklar vi skräddarsydda lösningar, med ständigt fokus på att göra kundens affär ännu bättre.

Med en bred produktpalett, där rör och stång står i fokus, är vi en självklar kunskapspartner som skapar värdefulla lösningar och erbjuder ständiga förbättringar till våra kunder inom industrin.

Heléns-andan utgör den bas, på vilken vision och affärsidé vilar. Det är en nedkokning av vad vi värderar allra högst och som vi ständigt strävar efter att förstärka. Kunskap är nyckeln till vårt erbjudande. Det är vad som får oss att göra fantastiska saker med något så simpelt som ett stålrör. Nyfikenheten får oss att ständigt söka nya lösningar och finna värdefulla förbättringar. Det är bränslet till vår proaktivitet, helt enkelt. Engagemanget är vad som gör oss till en fantastisk samarbetspartner, leverantör och kollega. Det är en genuin drivkraft som föder prestation och som när goda relationer. Vi bryr oss – på riktigt.

Kunskap [kụn:ska:p] {subs.}
Vår breda och djupa kunskap om produkter, material och möjliga lösningar är en konkurrensfördel för våra kunder. Ledord: kompetens, kvalitet, proffessionalism. 

Nyfikenhet [nỵ:fi:kenhe:t] {subs.} 
Vår nyfikenhet är ett lustfyllt bränsle som driver oss framåt, på jakt efter nya lösningar och djupare förståelse för kundens outtalade behov. Ledord: proaktivitet, lösningsfokus, glädje.

Engagemang [ẹŋ:gaſemaŋ:] {subs.}
Vårt engagemang är en genuin drivkraft att vara delaktig i något och bidra till dess framgång. Ledord: handlingskraft, äkthet, värme