Med fokus på och omtanke om
människa, omvärld och produkt

Säkerhet, miljö och kvalitet är våra främsta prioriteringar och kärnan i Heléns verksamhetssystem. Allt vi gör, stort som smått, är med fokus på och omtanke om människa, omvärld och produkt.

Hållbarhet i fokus

Med respekt för och medvetenhet om branschens klimatavtryck strävar vi efter långsiktig hållbarhet i allt vi gör. Genom miljöledningssystemet ISO 14001 har vi utmärkta möjligheter att förbättra verksamheten. Vi är övertygade om att ett aktivt miljöarbete ger både oss och våra samarbetspartners bestående konkurrensfördelar. Genom vårt miljöarbete vill Heléns bidra och hjälpa till att skapa en bättre miljö för oss alla och kommande generationer.

Hållbarhetsrapport 2023

På Heléns är trygghet ett centralt ledord. Detta inbegriper inte minst vårt arbete för en hållbar framtid. Vi är medvetna om de globala utmaningarna som ligger framför oss, men genom samarbete, innovation och ett oavbrutet fokus på ett grönare kunderbjudande, är vi redo att möta dem. Läs mer genom att ladda ner vår hållbarhetsrapport. 
LADDA NER RAPPORT 

ISO 14001

Heléns är certifierade i enlighet med ISO 14001 - den mest erkända internationella standarden för miljöledningssystem.

Miljövarudeklarationer (EPD)

Genom att kartlägga våra produkters miljöpåverkan får vi en bättre bild av Heléns totala CO2-avtryck. EPD (Environmental Product Declaration) är en varudeklaration som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Syftet är att ge relevant, kvalitetssäkrad och jämförbar information om miljöprestanda.

Nedan kan du ta del av EPD för tre av Heléns produkter; svetsade tuber, svetsade ledningsrör samt stång. Miljövarudeklarationerna inkluderar produktions- och "end of life"-steget samt återvinning av produkten. Den insamlade datan som ligger till grund inkluderar leverantörer, produktionsaspekter, avfall, logistik samt antagande vad gäller slutfas.