Kvalitet – ett ständigt 
förbättringsarbete

Att utveckla och optimera verksamheten och dess processer utgör inte enbart ett värde för vår egen effektivitet. Det är även ett ansvar gentemot våra kunder, så att vi kan säkerställa rätt produkt, i rätt kvalitet, i rätt tid.

ISO 9001

Heléns är certifierade i enlighet med ISO 9001, som är en standard för kvalitetsledning av verksamhetsprocesser. Med vårt ledningssystem som grund säkerställer vi kvalitet i varje steg genom styrda och friktionsfria processer. Störningar hanteras metodiskt genom analys av grundorsaken. Detta är en viktig del i vårt ständiga förbättringsarbete.­