Rör

Heléns hanterar årligen mer än 112 000 ton stålprodukter som fördelar sig på 21 000 olika artiklar inom 16 produktkategorier. Det gör oss till en helhetsleverantör som erbjuder sömlösa, svetsade, rostfria, varmvalsade och kalldragna rör – var för sig eller i kombination med varandra, i ett brett spektrum av stålsorter och i dimensioner som sträcker sig från 4x1mm till 3048x28mm.

Cylinderrör

Heléns lagerför ett brett sortiment av rullpolerade alt. henade cylinderrör. Våra cylinderrör har god ytjämnhet och snäva toleranser. För de lite enklare applikationerna kan vi erbjuda ett stort sortiment av blankdragna cylinderrör.

PRODUKTPROGRAM: CYLINDERRÖR

 

Henade/rullpolerade cylinderrör

Material E355+SR (St 52 BK + S), EN 10305-2 (DIN 2393) tolerans ISO H8, Ra = max 0,4 my.


Blankdragna cylinderrör

RTU material E355C (St 52-3 BK), EN 10305-2 (DIN 2393), tolerans ISO H9/H10, Ra = max 0,8 my.

Hålprofiler

Heléns tillhandahåller hålprofiler i såväl kallformat som varmformat utförande i fabrikationslängder om 5, 6, 7, 10 eller 12m.

PRODUKTPROGRAM: HÅLPROFILER


 

Kallformade hålprofiler

Våra hålprofiler kan erhållas i kallformat utförande från lager. De kallformade hålprofilerna (KKR) är tillverkade enligt EN 10219 i kvalitet S355J2H.


Varmformade hålprofiler

Varmformade hålprofiler kan levereras direkt från tillverkare eller från någon av våra samarbetspartners. 

Svetsade kalldragna precisionsstålrör

Heléns erbjuder ett omfattande sortiment av såväl svetsade- som specialsvetsade kalldragna precisionsstålrör.

PRODUKTPROGRAM: SVETSADE KALLDRAGNA PRECISIONSSTÅLRÖR 


 

Svetsade kalldragna stålrör

Tillverkade enligt EN 10305-2 (DIN 2393) Vi lagerhåller rören i blankdraget +C respektive värmebehandlat +N utförande. Vanligt förekommande stålkvaliteter är E195 och E235. Rören är in- resp. utvändigt kalldragna. Tack vare tillverkningssättet får rören en mycket god centricitet samt snäva toleranser, vad avser ytterdiameter och godstjocklek. Enligt tillverkningsnormen EN 10305-2 tillåts leveranslängderna variera mellan 4-7 m. Vi lagerhåller företrädesvis längder mellan 5-7 m.


Svetsade kalldragna precisionsstålrör

Tillverkade av material E195 normaliserade (NBK) för oljeledningar och hydrauliksystem. Toleranser utvändigt enligt EN 10305-2. godstjocklekstoleranser invändigt enligt EN 10305-3. Invändig svetssöm max 0,3 mm. Yd 5-12 mm täthetsprovade genom heliumläcktest 35 bar. YD>12 mm täthetsprovade genom virvelströmskontroll. Utvändig blank yta och lätt anoljade. Levereras från lager om normalt 6000 mm.

Svetsade ledningsrör

Svetsade ledningsrör/tuber avsedda för tryck, tillverkade enligt EN 10217-1 i kvalitet P235TR1 alternativt enligt EN 10217-2, P23TGHTC1. För övrig information hänvisar vi till orginalnormen.

PRODUKTPROGRAM: SVETSADE LEDNINGSRÖR


Svetsade precisionsstålrör

Svetsade precisionsstålrör har egenskaper som ger röret en utmärkt form-, svets- och beläggningsbarhet. Dessutom håller det en hög hållfasthet, måttnoggrannhet och ytkvalitet. Tillsammans ger dessa egenskaper stor frihet i dimensionering och design och därmed en möjlighet att skapa stilfulla och optimerade konstruktioner.

PRODUKTPROGRAM: SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR


 

Runda svetsade precisionsstålrör

Till vårt lager tillverkas rören av kallvalsat band; E220, S3 + CR2 eller betat varmvalsat band; E220, S2 + CR2. Rören lagerhålles i fabrikationslängder om 6100 mm och är lätt anoljade.


Fyrkantiga svetsade precisionsstålrör

Till vårt lager tillverkas rören av kallvalsat band; E220, S3 + CR2. Rören lagerhålls i fabrikationslängder om 6100 mm och är lätt anoljade.

Svetsade tuber

Våra svetsade tuber kännetecknas av hög koncentricitet och stor måttnoggrannhet.

PRODUKTPROGRAM: SVETSADE TUBER


 

Svetsade kallformade cirkulära konstruktionsrör

Svetsade konstruktionsrör tillverkade enligt EN 10219-1 i kvalitet S235JRH, speciellt lämpade för varmförzinkning

Sömlösa kalldragna precisionsstålrör

Sömlösa kalldragna precisionsstålrör enligt EN 10305-1 har snäva toleranser, god ytfinhet och specifika hållbarhetsegenskaper. Vi lagerhåller rören i kvalitet E235 som är ett kolstål med god svets- och skärbarhet. Enligt EN 10305-1 normen tillåts leveranslängderna variera mellan 4-7 m. Vi lagerhåller företrädesvis längder mellan 5-7 m.

PRODUKTPROGRAM: SÖMLÖSA KALLDRAGNA PRECISIONSSTÅLRÖR


 

Sömlösa hydraulikledningsrör

Tillverkade enligt EN 10305-4 (DIN 2391/C). Normaliserade, virvelströmskontrollerade, fosfaterade alt. icke fosfaterade, anoljade. Dessa rör är speciellt lämpade att ingå i hydraulik- och pneumatiksystem. Vi lagerför dessa rör i kvalitet E235, som standard, men E355 kan erbjudas i några dimensioner. Såväl fosfaterade som icke fosfaterade rör täthetsprovas genom virvelströmsprovning. Rören lagerhålles i fabrikationslängder om 6000 mm. Certfifikat EN 10204/3.1. kan erhållas mot separat debitering. E355 lagerhålles enbart i fosfaterat utförande.


Förzinkade hydraulikledningsrör

Tillverkade enligt EN 10305-4 (DIN 2391/C) Våra lagerhållna förzinkade hydraulikledningsrör är normaliserade, virvelströmskontrollerade, elektrolytiskt förzinkade min 12 my eller min 25 my samt därefter utvändigt gulkromaterade eller CR + VI fritt tjockfilmspassiviserade. Dessa rör är speciellt lämpade att ingå i hydraulik- och pneumatiksystem. Vi lagerför kvalitet E235 och E355. Alla hydraulikledningsrör täthetsprovas genom virvelströmsprovning. Rören levereras i fabrikationslängder om 6000 mm.


Zistaplex

Ytan på Zistaplex har mycket bra formningsegenskaper vilket gör att vanligt förekommande bearbetningar kan utföras på Zistaplex utan att förstöra ytan. Även gängning enligt DIN och SAE kan utföras utan att beläggningen avlägsnas.

Sektorer

 • Entreprenadmaskiner
 • Jordbruksmaskiner
 • Kran- och traverskonstruktioner
 • Vindkraft
 • Oljeplattformar
 • Lastbilar och bussar
 • Trailers
 • Järnvägsfordon
 • Personbilar
 • Terminaltruckar

Applikationer

 • HPL Hydraulikledningsrör
 • Kylledningar för lastbil och bussmotorer
 • Bränsle-, gas- och servostyrningsledningar
 • Ledningsrör för personbilar

Vidare bearbetning

 • Kapning
 • Ändformning
 • Bockning
 • Utkragning
 • Gängning

Sömlösa varmvalsade rör

Rör för konstruktion och skärande bearbetning. Heléns har ett komplett lager av kvaliteter och dimensioner som passar din produktion. I samarbete med ledande leverantörer kan vi erbjuda de bästa alternativen inom seghärdat, sätthärdat och kullagerstål.

PRODUKTPROGRAM: SÖMLÖSA VARMVALSADE RÖR


 

Sömlösa varmvalsade stålrör

Enligt EN 10210-1 i kvalitet S355J2H och EN 10297-1 i kvalitet E355+AR, vilket närmast motsvarar SS 2172-03. Rören är slagseghetstestade vid -20°, chargenummerstämplade och levereras i fabrikationslängder alternativt fixkapade längder. Toleranser enligt EN 10210-2. Certifikat enligt EN 10204/3.1. kan erhållas på begäran.

Tryckkärlsrör

Vårt lager av energiprodukter är inriktat på rör och rördelar, där tryck och temperatur är viktiga beståndsdelar. Vi lagerhåller material enligt EN/DIN, ASTM och följer tryckkärlsdirektivet (PED). Sedan många år är vi en levererantör till petrokemiska anläggningar och raffinaderier samt andra tillverkare av tryckkärl, exempelvis pannor och värmeväxlare.

PRODUKTPROGRAM: TRYCKKÄRLSRÖR


 

Sömlösa tryckkärlsrör EN

I fabrikationslängder om 5 - 7 m, släta ändar, rör över 44,5 stålstämplade med chargenummer, resterande märkta med buntetikett. Verkscertifikat enligt EN 10204/3.1.

Vattenledningsrör

Heléns erbjuder ett komplett vattenledningssortiment av rör, rördelar, såsom böjar, grenrör, krokrör, konor och T-rör. Tack vare vårt internationella nätverk kan vi tillgodose nödvändiga materialkrav, specifikationer samt leveranstider. Dessutom tillhandahåller vi marknadens bredaste dimensionsspann på vårt rörsortiment, som sträcker sig från 80-1800 mm.

LADDA NER VATTENLEDNINGSBROSCHYR


Rör och rördelar för vattenledningar

Heléns sortiment inkluderar vanligt förekommande standarder, såsom EN 10224 och ISO 3183 med materialkvalitetsegenskaper om P235GH TC1, P235TR1, P355TR1, L235 och L355. Rören levereras i enlighet med norm EN10217-1 alternativt EN10217-5 (materialintyg enligt EN 10204-3) med skyddslock i plast och med maxdiameter i toleranser om +/- 3 mm. Rörsortimentet omfattar ett dimensionsområde från 80 mm till 1800 mm i kombination med alla former av kopplingar, såsom DIN/G, fläns och skarvsvep. Vi erbjuder även långvarig lagerhållning vid behov samt platshjälp för inre cementbeläggning av fältsvetsar.

 

Ämnesrör

Rör för konstruktion och skärande bearbetning. Heléns har ett komplett lager av kvaliteter och dimensioner som passar din produktion. I samarbete med ledande leverantörer kan vi erbjuda de bästa alternativen inom seghärdat, sätthärdat och kullagerstål.

PRODUKTPROGRAM: ÄMNESRÖR


 

Sömlösa varmvalsade ämnesrör

Heléns har ett brett och djupt sortiment av ämnesrör för maskinbearbetning, med bra skärbarhet. Våra lagerrör är tillverkade enligt ISO 2938 eller EN 10294 med garanterade rensvarvningsmått. Tillverkade enligt EN 10294-1 i material E470. Garanterade rensvarvningsmått efter bearbetning med yttercentrering gäller för längder upp till 3 X YD, dock maximalt 200 mm. Rören är stämplade med chargenummer. Certfikat enligt EN 10204/3.1. kan erhållas på begäran.