Medvinden avtar något

Även om det har varit strålande väder de senaste två veckorna och bladen ännu inte riktigt börjat byta färg nere i Halmstad, så känns det att hösten så sakteliga börjar göra sitt intåg. Vardagen har sedan några veckor infunnit sig på allvar och även resten av Europa börjar komma på plats, efter sin något senare semesterperiod. Vi är fulladdade med energi och ser med tillförsikt fram emot en spännande andra del av 2021.
 

Tillbakablick

Herregud, vilket år det har varit med beskrivande adjektiv som ”historiskt” och ”extremt” i var och varenda mening. Trycket har varit stort i samtliga delar av processen och min känsla är att många verkligen behövde en återhämtning under sommaren. Kanske är just detta anledningen till att jag upplevt den som mindre hektisk med färre jobbsamtal än normalt.


Marknads- och prisläge

Fortsatt är det högtryck i ekonomin generellt, vilket speglar både marknad och pris. Dock ser vi en avmattning jämfört med hur det såg ut kring sommaren. Sett ur ett makroperspektiv så snurrar hjulen fortsatt på högvarv med en allmänt hög bolagsvärdering, något som speglar aktiemarknad och de vinster och marginaler som presenteras. Statliga stöd ligger på max och går inte att stimulera mer, inflationen ligger i nuläget högt och räntorna fortsatt lågt, vilket sammantaget pekar mot en utplaning. Den globala konjunkturnivån skiljer sig allt mer åt då Kina visar på en avmattning, USA stormar fram och Europa befinner sig någonstans mittemellan.

PMI backar (Silfs och Swedbanks inköpschefsindex) för fjärde månaden i rad och landar på 60,1 i augusti – en nivå som är fortsatt hög men ändå lägsta noteringen för året. Konjunkturbarometern minskade något i augusti, till 121,1 från 121,9 i juli, vilket förklaras av svagare signaler från detaljhandeln respektive tjänstesektorn. Däremot stärktes tillverkningsindustrin. Som helhet avtar medvinden något, men vi känner fortfarande att den kommer bakifrån och trycker oss framåt.

Om jag tittar närmare på vår värld i stål, så skiljer det lite mellan olika produkter. Vad gäller råvaror och insatsmaterial har järnmalmen gått ner ganska kraftigt sedan toppnoteringarna i maj och mitten på juli. Likt allt annat är det fortfarande en hög nivå och tittar vi på ett snitt de senaste 5 åren är den nästintill fördubblad, men har nu landat tillbaka till förra höstens nivåer. Även skrotpriset har backat, men i detta fall mer modest. Rostfritt och legering, framför allt nickel, ligger på upp emot höga 20 000 USD/ton, vilket från dagens nivåer driver priset ytterligare på dessa typer av produkter.

MEPS och därmed svetsade produkter ligger still sedan i somras, men spås nu backa tillbaka något. Grafen nedan visar prognosen efter augusti och indikerar små förändringar med ett avslut i december på en nivå strax under den vi har idag. Ny prognos och förhandsinfo kommer först till veckan, men det vi ser framför oss är troligen en nedskrivning och eventuellt ytterligare nedgång i Q4. Detta beror framför allt på en något lägre efterfrågan, delvis på grund av störningar i materialförsörjning av komponenter – specifikt elektronik och halvledare – vilket leder till bättre lagernivåer och balans mellan utbud och efterfrågan. Redan i Q1-22 spår man sedan en förbättrad tillgänglighet generellt, vilket kommer trycka upp produktionstakter och volymer och därmed vända prisutvecklingen uppåt. Det är så klart svårt att sia om detta, men det framgår tydligt att det är betydligt fler faktorer som spelar in nu än tidigare. Den som lever får se…


Framtidsutsikter

Jag tror personligen på en stabilisering på sikt, där vi landar in i ett mer normalläge där produktionstakter och den efterfrågan som högkonjunkturen driver kommer anpassas bättre utifrån utbud. Gapet från nedstängningar våren 2020 har tagit längre tid än någon kunnat ana, men vi börjar nu se kurvorna närma sig varandra. Detta kommer resultera i en mer stabil helhet, både vad gäller pris och ledtider, även om jag absolut inte ser några tecken på nedgång. Vi planerar med andra ord för ett starkt 2022.

Jag hörde förra veckan att vaccineringen i EU nått en gräns på 70%, vilket jag uppfattade var ett viktigt delmål och att det efter lite seg start tagit fart. Vi ser samma scenario i Sverige och även om Delta-varianten spökar bakom hörnet och sprider lite ny oro, så hoppas vi på en höst där fysiska möten ska kunna komplettera de digitala varianterna vi vant oss vid.


Från Heléns perspektiv

På Heléns jobbar vi som vanligt med att säkerställa befintliga behov och jaga nya möjligheter att skapa upp något långsiktigt. Parallellt med detta flyttar vi in i vår nybyggda avgående hall samt tar nästa steg i vår satsning att samla vår verksamhet till ett och samma ställe i Halmstad. Jag kommer tillbaka kring detta framöver, för här finns spaltmeter att skriva om.

Slutligen vill jag starkt rekommendera er att titta in i vår webbshop och kundportal där ni kan hitta mycket information och även göra bra köp. Följ oss även på LinkedIn så att ni håller er uppdaterade om vad som händer på Heléns.Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Olofsdalsvägen 32
SE-302 41 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.