Heléns samlar lager- och produktionsverksamheten i Halmstad

Heléns har för avsikt att samla lager- och produktionsverksamheten på gemensam adress i Halmstad. Detta innebär en satsning på hållbara och flexibla flöden, genom investeringar i nya effektiva maskiner, optimerat lager och en bättre anpassad arbetsmiljö.

Förutom nybyggnation av huvudkontor, är planen även att flytta verksamheten i Knäred till Olofsdalsvägen i Halmstad. Genom en sammanslagning kan investeringar riktas till en lager- och produktionsenhet med nya högeffektiva maskiner och optimerat lager. Målet att samla verksamheten på ett ställe innebär också att interntransporter elimineras och att övriga transporter till och från enheterna minskas. Sammantaget skapas en konkurrenskraftig struktur med effektiva flöden.

Flytten planeras att genomföras under en period på 1,5 år, med färdigställande 2023-01-01. Från Heléns sida är avsikten och önskan att alla Helénare vill följa med från Knäred till Halmstad.

– Vår framgångsfaktor sitter inte i lokalen utan i personalen, konstaterar Eva Täljegård, VD på Heléns Rör. Det finns så mycket kompetens och erfarenhet hos våra medarbetare på lager- och produktion och genom att slå samman enheterna stärker vi vår kunskap, vårt samarbete och vår gemenskap ytterligare.

Diskussioner med facket har inletts och medan samtal pågår löper verksamheten på som vanligt. Det är först efter semesterperioden som flytten av Knäreds-enheten initieras. Genomförandet kommer att ske stegvis, för att säkerställa kvalitet och leveransprecision gentemot kunder.

– Vi tror och hoppas att sammanslagningen tas emot positivt av både medarbetare och kunder, för det är i dialog och samarbete som vi formar denna förändring på bästa sätt, avslutar Eva Täljegård.


Har du frågor kring den planerade sammanslagningen av Heléns lager- och produktionsverksamhet? Kontakta din säljare alternativt fyll i vårt kontaktformulär. För press/media: Kontakta VD Eva Täljegård | eva.taljegard@helens.se | +46 35 14 90 00

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.