Utökat lagersortiment inom grundförstärkning

Heléns är en av Skandinaviens största leverantörer av grundförstärkningslösningar, baserade på rör och stång. I Halmstad lagerförs foder- och pålningsrör för grundläggning och brunnsborrning, samt stång. Via rörverk runt om i Europa kan vi dessutom erbjuda ett än mer omfattade sortiment och på så vis säkerställa stora volymer samt express- och direktleveranser.

- Vår nysatsning innebär ett utökat lagersortiment av rör i stålkvalitet i S355J2H och S460MH. Detta medför att vi med kort varsel kan förse Sverige och Norge med just in time-leveranser, säger Mats Friberg, produktansvarig på Heléns.

Heléns sortiment är byggvarudeklarerat och CE- märkt. Vi erbjuder bearbetningsmoment som påsvetsning av skor till foderrör och våra stålkärnor kan levereras kompletta; API-gängade, rillade med distanser och med topplatta. Vi tillhandahåller även tredjepartsprövning efter våra kunders önskemål.

- Det är just vårt kompletta erbjudande som våra kunder värderar högst; att vi tillhandahåller produkt-, lager-, kvalitets- och logistiklösningar, avslutar Stefan Kvarnström, försäljningsansvarig inom grundläggning.

Vill du veta mer om våra rörlösningar inom grundförstärkning och pålning?
KONTAKTA OSS

Olofsdalsvägen 32
SE-302 41 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.