Nätverk ligger nere under fredag eftermiddag

Heléns genomför underhållsarbete i det interna nätverket och kommer därför inte kunna nås via email. För vårt huvudkontor gäller detta mellan 12:00 den 16 april och 07:00 den 19 april. För övriga säljkontor är vi åter 12:00 den 19 april. 

Önskar ni nå oss under tiden; vänligen ring till er kontakt på Heléns alternativt till vår växel (035-14 90 00) för vidare hänvisning.

För snabb tillgång till priser, lager- och leveransstatus hänvisar vi till vår kundportal och webbshop. Där kan du även söka material, ladda ner certifikat, göra en offertförfrågan och om du vill; placera din order.  

LOGGA IN ELLER SKAPA KONTO → 

 

Network is down during Friday afternoon

Heléns carries out maintenance in the internal network and can therefore not be reached via email. For our head office, this applies between 12 AM on 16 April and 7 AM on 19 April. For other sales offices, we are back at 12 AM on 19 April.

If you wish to reach us in the meantime; please call your contact at Heléns or our switch board (+46 35 14 90 00) for further reference.

For quick access to prices, stock and delivery status, I refer to our customer portal and webshop. There you can also search for material, download certificates, generate quotations and if you want to; place your order.

LOG IN OR CREATE AN ACCOUNT →