Heléns satsar på process

Heléns har sedan många år varit en etablerad partner inom processindustrin, med fokus på projektaffärer. Där har vår tekniska kompetens i kombination med ett brett leverantörsnätverk varit en av våra främsta styrkor under åren. Energisortimentet har till största del bestått av rör och rördelar, men för att Heléns ska ta ytterligare ett steg mot att bli den ledande leverantören av stålrörslösningar inom den nordiska processindustrin, breddar vi nu vårt erbjudande. Vi investerar i ett bredare energisortiment, samtidigt som vi samlar och stärker vår kompetens inom processegmentet.

- Genom att skapa en helt ny avdelning med riktat fokus på processaffärer, möjliggör vi större marknadsnärvaro, så att vi kan möta fler och nya kundgrupper, säger Stig Rex, Sales Director på Heléns Rör.

Satsningen på processindustrin är långsiktig och Heléns ser stora möjligheter till expansion inom de närmsta åren. Inte minst med tanke på de dörrar som öppnas vid det stundande ägarbytet. Genom ett stärkt samarbete med holländska Van Leeuwen skapas nya förutsättningar för ett konkurrenskraftigt erbjudande. Van Leeuwens förvärv av Benteler Distribution – där Heléns ingår – står inför godkännande av konkurrensmyndigheter och beräknas färdigställas vid årsskiftet.

För ytterligare information om Heléns erbjudande inom process;­­ KONTAKTA OSS →

Olofsdalsvägen 32
SE-302 41 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.