Marknadssituation

Som vi informerat om i "Marknadsnytt" den 4 december, så sker just nu stora och drastiska förändringar i pris, tillgänglighet och leveranstider. Prisökningarna drivs till stor del av:

  • Brist på förmaterial, på grund av produktionsneddragningar, anpassningar i en lägre efterfrågan och det stopp som vi såg under våren
  • En ökad optimism om att vaccinering ska stoppa pandemin och ge en ökad efterfrågan
  • En mycket stark global marknad med Kina som motor som driver upp priserna på råvaror och leder oss in i en bristsituation på förmaterial

Priser på järnmalm och skrot stiger kraftigt och malmpriserna har inte nått dessa höjder sedan 2013. Leveranstiderna från stålverk och leverantörer fortsätter att öka med förseningar som följd och vi ser ett första kvartal som i många fall är slutsålt. Det material som finns att tillgå på spotmarknaden har en mycket hög prisbild.

Sammantaget innebär detta en fortsatt stark marknad där efterfrågan kommer vara betydligt större än utbudet, vilket ytterligare kommer att pressa prisnivån uppåt och förlänga leveranstiderna. Bedömningen är att detta håller i sig hela Q1 och in i Q2 under 2021.

På Heléns gör vi vårt yttersta för att säkra upp våra gemensamma affärer, men ser tyvärr potentiella risker i den globala leveranskedjan framöver. Det här innebär att vi behöver ha en mycket tät dialog med er, våra kunder, för att tillsammans hitta de bästa lösningarna och minimera eventuella störningar. Ökningar i planer och behov på både kort och lång sikt måste diskuteras gemensamt.


Med vänliga hälsningar
Heléns Rör AB

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.