Med tillförsikt in i det sista kvartalet

Vi lämnar tredje kvartalet bakom oss går in i sluttampen av detta ovanliga år. Samtidigt tar vi fram böckerna för 2021 och sätter nya mål att driva mot. Med andra ord har vi mycket spännande att se fram emot!

Tillbakablick
Efterfrågan vi såg komma tillbaka innan sommaren har fortsatt och närmar sig nu liknande nivåer som 2019. Behovet känns generellt mer stabilt och vi på Heléns börjar komma tillbaka till en mer normal situation. Vi har sedan sommaren avslutat permittering inom lager och produktion, för att i september även låta detta inkludera samtliga tjänstemän. Detta innebär att hela organisationen nu är tillbaka fullt ut. 

Marknads- och prisläge
Fortsatt råder en viss osäkerhet på marknaden vad gäller prisnivån och upplevs även genom en generellt kortare framförhållning hos slutkund.

Kronan har försvagats och ligger en bit över 10,50 för en euro. Samtidigt har prisnivån tagit rejäl fart uppåt under den gångna månaden, specifikt vad gäller bandprodukter. Inom vissa produktgrupper ser vi även efterdyningar från nedstängningar och minskning av produktionskapacitet, vilket sammantaget ger högre priser.

Mot ovanstående situation kommer vi i viss mån höja våra priser inför oktober. Parallellt pågår en omarbetning av vår grundläggande prislista, vad gäller baspris- och rabattstruktur. Vi kommer informera mer om detta till berörda rabattavtalskunder, under kommande månad.  

Framtidsutsikter
Vår syn är mer positiv nu och när vi nu avslutar all permittering har vi möjlighet att vara än mer närvarande på marknaden och stötta våra kunder till fullo. Vi närmar oss kvartal fyra, som ser mer stabilt ut. Ett lugn har infunnit sig, åtminstone i min stressade kropp. 

Lyfter vi blicken och kikar mot 2021 så är det ändå lite dimma kvar, men trots detta har vi som sagt börjat rita upp kartan och tror på en stark framtid.

Från Heléns perspektiv  
Vi har under det gångna halvåret försökt att analysera och förutspå framtiden, vilket visat sig vara en tuff utmaning. Men nu släpper vi yttre faktorer som vi har en liten eller ingen påverkan på, för att istället prata mer om vår egen prestation. Det kommer finnas en tillräckligt stor marknad för oss att jobba på och nu lägger vi vårt fokus på att addera värde och göra det där lilla extra. Det finns inga genvägar till framgång och vi är beredda att göra jobbet!
 

Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.