Ut ur fyrkanten & in i nya arbetssätt

Vi riktar vårt fokus på det vi kan påverka. Vi har startat årets näst sista månad, ställt om klockorna till vintertid (kanske för sista gången?) och bara sju arbetsveckor återstår innan vi ger oss in i julfirande. Tiden rusar fram och klyschan att ”vi springer i hamsterhjulet” känns nära tillhands. Det är lätt att hamna i slentrian, så vi behöver alltid utmana fyrkanten genom att tänja och ifrågasätta – nu mer än någonsin!

Tillbakablick
Tredje kvartalet och efterföljande oktober fortsatte generellt sett med hög efterfrågan. Vi har sett ett uppdämt behov vilket, sammantaget med rullande orderingång, gav nivåer som tangerat och i viss mån överträffat samma period 2019.

Vi på Heléns har organisationsmässigt landat tillbaka i ett normalläge och aktivitetsnivån har varit hög. Det har pågått många intressanta diskussioner tillsammans med våra kunder och vi har upplevt ett driv i positiv riktning.

Marknads- och prisläge
Osäkerhet. Det känns som att jag hela tiden återanvänder till just detta ord när det gäller marknads- och prisläge. Jag letar efter synonymer, men förslagen jag får är bland annat ”risk”, ”bryderi” och ”blyghet”. Detta stämmer väl till viss del, men fångar inte min sammantagna upplevelse. 

Prisnivån har fortsatt uppåt liksom förutspått – mycket baserat på insatsmaterial, men även relaterat till produktion. Detta ger generellt en något avtagande kurva, även om den fortsatt pekar uppåt en bit in på det nya året. Kronan har stärkts något och en 

Euro handlas i dagsläget kring 10,40 Sek. Vi ser fortsatt en del nedstängningar av kapacitet, oftast med relativt kort framförhållning och i kortare intervall, vilket troligtvis kommer fortsätta – och kanske till och med öka –  i och med den smittspridning vi ser globalt.

Vi har under den gångna månaden omarbetat vår basprislista, vilket ger oss möjlighet att vara än mer konkurrenskraftiga framgent. Prislistan finns att tillgå på vår hemsida.

Framtidsutsikter
Den generella prisbilden är som sagt på väg uppåt, vilket är en trend vi förutspår även framåt. Om behovet fortsätter på samma höga nivå, samtidigt som utbudet är begränsat inom specifika produktområden, kommer leveranstider förlängas och prisbilden drivas upp ytterligare.

Vår framtidssyn är mer positiv än tidigare, sett till utfall och prognoser i våra system, men i samband med den senaste tidens utveckling av Corona, har det på allvar börjat torna upp mörka moln på himlen. Vi lever, sedan någon vecka tillbaka, med skärpta restriktioner och riktlinjer i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv. Detta innebär att fysiska besök måste bli färre och ersättas med digitala möten. Det traditionella mötet är kanske svårt att helt ersätta med digitala alternativ, men det rådande läget har ”tvingat” oss ut ur den analoga fyrkanten och in i nya arbetssätt. Det har trots allt  inneburit såväl förbättringar som effektiviseringar och många av dessa lösningar kommer vi ta med oss även efter pandemin.

Från Heléns perspektiv  
Pandemin och Corona har i hög grad påverkat oss och kommer så att göra en längre tid framöver, både privat och arbetsrelaterat. Heléns fokus riktas åt det vi kan påverka; vi har utvecklats utifrån givna förutsättningar och kommer fortsätta tänja och förändra för att hitta bästa lösningen för varje enskild affär. Våra kunder och relationer är det viktigaste vi har och vi jobbar stenhårt för att uppfylla och överträffa den förväntan som finns på oss!


Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.