Hur var det nu med bottenkänningen?

Tillbakablick

Senaste Marknadsnytt hade rubriken ”Bottenkänning efter en tids nedgång”, men frågan är väl om detta stämde? Mitt svar är nog både ja och nej, beroende på perspektiv och vad vi mer specifikt fokuserar på. För att göra en analys kring detta, behöver jag först summera nuläget...


Marknads- och prisläge

Det börjar bli tröttsamt att rabbla upp indikatorer, barometerindex, temperaturer och allt annat som pekar mot en tydlig recession – om vi inte redan befinner oss i en. Hur man tolkar och känner av detta, beror troligen på var man befinner sig. Det som framför allt har hänt under september är den svenska kronans tydliga försvagning. När var vi tvungna att betala omkring 11 kronor för en Euro, eller ännu mer främmande; för en dollar?

Ska vi leta efter ljusglimtar så benämns fortsatt index för tillverknings- och byggindustrin som ”starkare än normalt” i konjunkturbarometern, det vill säga över 100. Orderingången och produktionsplaner framåt minskar, vilket givetvis bidrar negativt. Sysselsättningsgraden är däremot positiv och min känsla är att många företag letar efter resurs och kompetens, vilket är en bristvara inom flera branscher.

I övrigt har september varit ganska stabil om man ser till den generella utvecklingen. Utan att gå in i detalj så är nivåerna över lag vid ingången av oktober ganska likt det vi såg för en månad sedan.

Tittar vi som vanligt på MEPS graf för prisutvecklingen vad gäller varmband (med utgångspunkt i Tyskland), så är den åter justerad nedåt. Hittills hittar vi fortfarande bottennoteringen i månadsskiftet augusti/september, med ett dagspris på 700 euro/ton. Detta studsade upp med närmre 100 euro i mitten av september, men har i senaste veckan åter backat till 740 euro/ton. Grafen är ganska talande för samtliga produkter och råvaruindex. Järnmalm, skrotpriser och legering har rört sig ganska lite den senaste månaden, åtminstone i jämförelse vad vi vant oss vid sedan sommaren. Det som är på allas läppar – och som också får en allt större inverkan på helheten – är givetvis energikostnaderna samt tillgången på energi.  
 

 


Framtidsutsikter

Summerar jag det jag just har skrivit så tror jag faktiskt att MEPS-grafen för en gångs skull stämmer bättre än vad vi vant oss vid det senaste året. Jag tror fortsatt att det kommer bli en kallare höst än på många år; dels utifrån energifrågan, men även i form av lägre volymer samt en spridning av den negativa framtidstro som vi sett växa hos hushållen under en längre tid. Detaljhandel och konsumentmarknaden ligger längre fram i denna cykel och jag blir förvånad om det inte kommer att utmärka sig tydligare även inom tillverknings- och byggindustri framöver. 

Om jag med detta har fastslagit en betydligt lägre efterfrågan, så tror jag däremot inte att det kommer spegla sig ytterligare i priset, så som det normalt gör. Jag baserar primärt detta på de ökade energikostnaderna. Vi ser en ganska markant neddragning av kapacitet på Europas stålmarknad. Detta handlar givetvis om sedvanliga justeringar av utbud för att bibehålla prisnivån, men denna gång är det trots allt annorlunda. Det finns inga alternativ eftersom kostnadstrycket är för stort, vilket gör att utbudet måste anpassas i snabbare takt. Min gissning är därmed att prisbilden inte kommer sjunka tillbaka som den normalt annars hade gjort. Detta påverkar även vår del i kedjan, vilket kommer innebära åtgärder och prisjusteringar framöver. Med ökade fraktkostnader och den allmänna inflationen därtill, så framträder kurvan än tydligare och min slutsats är därmed att förra månadens bottenkänning var korrekt.  
 

Från Heléns perspektiv

Vi är ödmjuka inför hösten, men framåtlutande i hela organisationen. Oavsett marknadsläge eller andra krafter som vi i mindre skala kan påverka, så ska vi fortsatt vara nyfikna, engagerade och kunniga – med andra ord er bästa partner!

Som vanligt; även om vi mer än gärna tar ett samtal, vill jag rekommendera er att titta in i vår webbshop, där ni kan hitta såväl information som göra bra köp. Följ oss även på LinkedIn, för att hålla er uppdaterade om vad som händer på Heléns.


Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Olofsdalsvägen 32
SE-302 41 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.