Ökad efterfrågan, materialbrist och kraftigt stigande prisnivå

Upploppet ligger framför oss och än har vi krafter kvar att spurta över mållinjen. Samtidigt hägrar en efterlängtad och välbehövd julledighet för oss alla.

Tillbakablick
Rent affärsmässigt har vi sedan sommaren befunnit oss i en mer stabil situation och efterfrågan är generellt fortsatt hög. Istället har det börjat knaka lite här och där i leveranskedjan. Prisnivån har stigit ganska kraftigt, samtidigt som ledtiderna ökat, vilket krävt en längre framförhållning.

Heléns kommer att lägga ett bra andra halvår bakom sig och har dessutom inkasserat mycket erfarenhet och nya perspektiv. Vi har stundtals ställts inför stora utmaningar, vilket vi förväntar oss även framöver,  men med det vi har i bagaget känner vi oss starka och bättre rustade att ta oss an dem.

Marknads- och prisläge
Prisnivån har fortsatt uppåt och allra tydligast på bandprodukter, där MEPS är uppe i nivå med det vi såg i slutet av 2018. Prognosen visar en fortsatt uppgång, åtminstone hela första kvartalet 2021 och just i detta nu pågår ett rally där offerter dras in och nya nivåer presenteras med korta intervall.

Prishöjningarna drivs i första hand av brist på förmaterial, främst med anledning av de produktionsneddragningar och anpassningar som gjorts under en längre tid med låg efterfrågan, men också på grund av den direkta reaktionen på ”stoppet” i våras. Samtidigt har vi en stark global marknad som driver upp priset på råvaror, såsom malm, skrot och nickel. Detta har delvis genererats från ett starkt Kina som har blivit en nettoimportör av stål, vilka historiskt sett varit det motsatta.

Marknaden som helhet är stark och inköpsindex samt konjunkturbarometern påvisar höga nivåer, både för  produktion och orderingång, men även vad gäller generella framtidsutsikter. Med bakgrund mot detta har vi uppdaterat vår basprislista, vilket informerats mer i detalj till våra avtalskunder

Framtidsutsikter
Starten på 2021 ser, i mitt perspektiv, ut att fortsätta i den riktning vi ser nu. Detta innebär en fortsatt bra marknad där efterfrågan kommer vara större än utbudet, vilket ytterligare kommer att pressa prisnivån uppåt och ytterligare förlänga leveranstiderna. Vi gör vårt yttersta för att säkra upp våra rullande affärer och kommer lägga än mer fokus kring dialog med våra kunder för att gemensamt hitta bästa lösning och minimera eventuella störningar. Rådande restriktioner gör att vi måste göra detta digitalt, men det tydligt att längtan att träffas är stor hos oss som är vana vid att driva affärsutveckling i fysiska möten. Vi saknar denna ingrediens och ser fram emot en framtid med andra förutsättningar – förhoppningsvis redan 2021.

Från Heléns perspektiv 
Vi fortsätter på vår inslagna bana, där värdeskapande är centralt och vi är tacksamma för alla möjligheter vi får tillsammans med våra kunder. Vi har redan blicken fäst på 2021 och håller igång verksamheten även under jul och nyår, med delvis begränsad bemanning, för ligga i fas inför det nya året. Vi har mer att slutföra innan vi är i mål, men samtidigt är vi beredda för en nystart!


Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.