Får man avvakta med en analys?

Att sia in i framtiden är en så pass svår utmaning i dessa tider, att man helst vill låta bli. Förra månaden skrev jag att ”Kulmen är nådd”. Detta gäller med hög sannolikhet för vissa produktgrupper, men samtidigt ser vi många faktorer som fortsätter driva prisnivån uppåt, vilket innebär att utsagan inte stämmer. Jag gör ett nytt försök att beskriva min bild och håller tummarna att jag har lite koll och en gnutta tur.

Tillbakablick

Oktober har i många avseenden avspeglat september; vi är i stort sett fulltaliga på kontoret, frånsett de som är ute i verkligheten hos våra kunder, leverantörer eller andra partners. Energin flödar och vi kommunicerar, träffas och bygger planer.

Marknaden är fortsatt stark och vi kämpar i viss mån med att få fram behoven till fullo, även om situationen känns lite mer normal. Kanske har vi som jag tidigare nämnt, vant oss vid det nya normala. Vi har fullt fokus på att avsluta året på ett bra sätt, samtidigt som mycket kretsar kring att säkra upp volymerna för nästa år.


Marknads- och prisläge

Utfall från både Silfs och Swedbanks Inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets barometerindex fortsätter visa starka siffror på höga nivåer. Tillverknings- och produktionstrenden är fortsatt positiv, där barometern pekar på ”små lager och stora orderstockar”, medan Inköpschefsindex kvarstår med höga nivåer för planerad produktion närmsta halvåret. Båda bidrar till en positiv framtidstro. Det verkar som att vi uppe i norr generellt sett klarat oss bättre än övriga Europa, vad gäller brist och störningar i leveranskedjan, även om vi tydligt upplever hur kostnadstrycket tilltar. Risk för ett ökat inflationstryck nämns och kommer givetvis i så fall påverka helheten.

Det är en diversifierad och osäker marknadsbild som jag ser framför mig. Oljan ligger kvar kring 85 USD/fat, skenande priser på elektricitet och gas samt en fraktkostnad som stiger rejält, bidrar till ett rejält tryck uppåt.

Bandprodukter och det vi vanligtvis kallar ”lätta produkter” har under de senaste månaderna sjunkit tillbaka, vilket förutspåtts. En något högre grad av import av coils till EU samt bristsituationen på halvledare och andra produkter påverkar. MEPS sjönk tillbaka ytterligare 120 EUR/ton för varmformade coils (HRC) och landade på strax över 1000 Euro i oktober. Prognosen pekar fortsatt på en aningen nedåtgående trend med nivåer på strax under 1000-strecket innan Q1, men som sedan spås klättra tillbaka till dryga 1050 EUR (se grafen nedan). Även kallformade- och galvaniserade coils följer en liknande utveckling utifrån samma nivå, men där priserna står sig något starkare på grund av lägre import till EU.

När vi tittar på de ”tunga produkterna”, vilket för mig innebär stång, varmvalsat, kalldraget och hydraulik, så skiljer det sig ganska markant mot ovan. Malmpriset har rasat ordentligt efter sommaren, men har under oktober stabiliserats på en betydligt lägre nivå, som samtidigt är historiskt hög om vi bortser från de senaste 12 månaderna. Kol har sedan i våras rusat, samtidigt som skrotpriset efter en tids nedgång, snabbt stigit under de senaste månaderna för att landa in på sommarens höga nivåer kring 500 USD. Utöver detta ger elektricitet, gas och frakter samt fullbokade verk, brist på förmaterial, importkvoter och förändrade exportpolicys priserna en tydlig skjuts uppåt. Vi ser stora basprisökningar för 2022 och även diskussioner om förändrade prismodeller samt separata tillägg för elektricitet.

För rostfria produkter så har prisuppgången varit konstant under året och spås fortsätta så även under första delen av 2022. Det råder brist på utgångsmaterial, framför allt kallvalsat, vilket leder till långa leveranstider samtidigt som legeringsämnen fortsätter stiga och baspriser ökar.


Framtidsutsikter

Slopade – eller åtminstone avsevärt förminskade – importtullar för stål i USA från EU kommer öppna upp för större andel export från de Europeiska stålverken. Så länge prisbilden är högre i väst kommer det vara lockande att exportera och detta kommer hålla uppe priset inom EU. Även om avtalet var ett framsteg i global politik så är ändå trenden mer lokal och delvis påtvingad efter de risker som blivit tydliga i de globala leveranskedjorna.

Den planerade produktionstakten för 2022 är hög efter vad jag hör och läser kring våra stora OEM, vilket också framgår i framför allt Inköpschefsindex. Detta innebär att efterfrågan kommer vara kvar på en hög nivå och med tanke på alla faktorer som ökar kring produktionskostnaden, så vore det konstigt om vi inte framöver kommer att se en fortsatt hög prisbild i allmänhet, vilket då även gäller stål.

Det som också måste nämnas är självklart utvecklingen och diskussionen kring grönt stål. Det ligger ett par väldigt intressanta år framför oss och min personliga uppfattning är att knäckfrågan inte är själva produktionsprocessen, utan mer tillgången till elektricitet för att driva processen. Det händer mycket och det händer snabbt, vilket är väldigt roligt och framför allt – helt nödvändigt!


Från Heléns perspektiv

Det råder full aktivitet i våra lokaler och flöden på vårt lager- och produktionscenter i Halmstad. Jag skulle vilja säga att vi i princip ändrar om nästan allt; nya hallar inreds samtidigt som andra töms, nya maskiner installeras, befintliga flyttas och de något äldre försvinner. Vi gör allt detta samtidigt som vi bedriver vår dagliga affär på en hög nivå, vilket givetvis ger oss utmaningar men som vi hanterar på ett alldeles utmärkt sätt. Framtiden ser onekligen ljus ut!

Även om vi mer än gärna tar ett samtal vill jag som vanligt rekommendera er att titta in i vår webbshop där ni kan hitta mycket information och även göra bra köp. Följ oss även på LinkedIn så att ni håller er uppdaterade om vad som händer på Heléns.Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.