Turbulent värld medför spekulativ marknad

Vi lever för tillfället i en värld som på alla sätt är rubbad från det vi trodde var vår spelplan.


Tillbakablick

Tre veckor har gått sedan Rysslands invasion av Ukraina – ett övertramp jag inte trodde var möjligt. Tidningar och nyhetssändningar handlar uteslutande om det pågående kriget och spekulationer om utvecklingen som förväntas att ske. Säkerhetsordningen är rubbad i Europa. Omänsklighet leder till otrygghet, osäkerhet och rädsla på alla plan, men samtidigt ser vi också en uppslutning och kampvilja mot ”det onda”.


Marknads- och prisläge

Situationen ger givetvis svallvågor på hela samhället och marknaden globalt. Sanktioner mot Ryssland och Belarus samt ett stängt Ukraina får direkt effekter på leverans- och försörjningskedjor, eftersom de tre länderna står för närmre en tredjedel av Europas stålproduktion. En stor andel insatsvaror likt pellets, järnmalm, kokskol samt slabs, coil och stång påverkar såväl den europeiska stålmarknaden som den asiatiska till viss del, då pellets från Ukraina är en betydande handelsvara även österut.

Energi-, gas- och bränslepriser, som vi sedan tidigare sett på orimliga nivåer, har efter någon typ av stabilisering i februari, återigen studsat upp, eftersom Ryssland står för en stor del av Europas försörjning. Vi ser såväl risker som konkreta fall med släckta ugnar, då kostnaderna blir för stora och täckningen inte finns. Tillverkare lyfter nya och ökade energitillägg, inte ovanligt upp emot 300–500 EUR/ton, frakter blir dyrare på grund av bränsletillägg, samtidigt som chaufförsbristen kulminerar. Oljan har gått upp närmare 30% sedan i januari och når i dagsläget nästan 100 USD/fat.

Vad gäller råvaror sticker givetvis nickel ut, där LME och handel delvis varit stängd under senaste tiden. Med noteringar och spekulativa spotpriser på 100 000 USD/ton, ligger nickel nu på strax under 50 000 USD/ton, vilket är en ökning med 120%, jämfört med starten av året. Detta innebär en oviss marknad som framför allt är tydlig vad gäller rostfritt och annat legerat material, där det till stor del är offertstopp och där giltigheten på offerter ofta mäts i timmar.

I slutet på förra veckan indikerade MEPS (HRC) en ökning på varmvalsade coils på 325 EUR/ton för mars, vilken nu eventuellt verkar landa på ytterligare 100-150 EUR/ton, vilket innebär nivåer över 1400 EUR/ton. Detta är i så fall en höjning på närmare 50%, utifrån nivån för februari. Även tyngre produkter omfattas av allmänna kostnadsökningar och prishöjningar relaterat till bristsituation, framför allt för låglegerat. Vad gäller rostfritt och legeringstillägg är prognosen höjningar på uppemot 75% om vi jämför dagens nivåer fram mot maj. Det är i dagsläget i stort sett omöjligt att få fram ett pris om man inte har en skarp order som bekräftas omgående.

Kostnadstrycket är med andra ord enormt, vilket driver inflationstakten som redan i februari låg på 4,5% i Sverige – den högsta nivån på länge, som även ligger långt över uppsatta mål. Den inkluderar dessutom inte krigets effekter och eftersom Riksbankens verktyg är begränsade kommer räntebanan och de höjningar som planerats längre fram, till största sannolikhet införlivas tidigare och till en högre nivå, likt vi sett i USA sedan slutet av förra året.


Framtidsutsikter

Säkerhetsordningen i världen är som sagt rubbad och osäkerheten total, vilket gör att marknaden drivs på spekulation. Även om vi innerligt hoppas på en nedtrappning av konflikten anar jag att sanktioner och liknande handelssvårigheter är ett faktum ganska lång tid framöver.

Frågan kring hur Kina kommer att agera är en viktig pusselbit i utvecklingen av världsläget. Min starka förhoppning är att de spelar sina kort utifrån ett mänskligt perspektiv och en positiv framtida världsbild.


Från Heléns perspektiv

Mot bakgrund av vårt just nu turbulenta världsläge och dess effekter på marknaden har vi svårt att följa vår normala process för prissättning. Vi kommer att utifrån bästa förmåga uppdatera den prisbild som situationen speglar, men prisjusteringar på dagsbasis innebär att information är inaktuell redan innan vi hunnit förmedla den. Då det med andra ord inte är möjligt att skicka ut uppdateringar och sammanställningar i den omfattning som justeringar sker, så vill jag betona vikten av kontinuerlig dialog.

Vi ser förändringar och tillägg utöver de avtal och prisjusteringsmodeller som vi historiskt gemensamt har styrt, vilket tvingar fram diskussioner utanför de ramar vi är vana vid. Detta är olustigt, men något som tyvärr är effekten av den verklighet vi har och något vi alla är tvingade till.

Vi står med andra ord inför stora utmaningar, men om vi gemensamt kan visa en gnutta kampvilja, så kommer vi tillsammans lösa detta på ett bra sätt. Kommunikation är alltid central och nu är det än mer betydelsefull. Med detta sagt, uppmanar jag – både internt och externt – att verkligen prata en gång extra.

Tveka inte att höra av er!


Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.