Vem har sagt att det ska vara lätt?

Visst är det en skön period vi befinner oss i? Vi har lämnat kylan bakom oss, naturen spirar och ljuset ger oss den energikick som vi så väl behöver.


Tillbakablick

Jag måste väl medge att den senaste tidens marknadssituation – till skillnad från vårens – knappast har känts som en vitamininjektion. Vi har sett konstant stigande drivmedels-, råvaru- och energipriser i kombination med en ökad komponentbrist och begränsad fraktkapacitet. Vi har ställts inför stora utmaningar – men vem har sagt att det ska vara lätt?


Marknads- och prisläge

Höjningen av reporäntan kom inte som någon överraskning, med tanke på den skenande inflationen på 6,1% i mars. Frågan var kanske snarare om den skulle komma nu eller i slutet av juni. Inflationsnivån är den högsta sedan 90-talet och ytterligare höjningar av reporäntan under året ligger i prognosen. Vi inväntar ny temperatur på inflationen för april, som presenteras nästa vecka. Planen den kommande två- till treårsperioden är att landa in både reporäntan och inflationen på 2%, vilket snabbt kommer att kännas i hushållens plånböcker. Vad kommer detta innebära för marknaden i stort?

Både Silfs och Swedbanks Inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets barometerindex indikerar att tillväxten tappar ytterligare fart. PMI inköpschefsindex för industrin, backade knappt 2 enheter och noterar 55,0, vilket är den lägsta nivån sedan sommaren 2020. Även Barometerindikatorn från KI sjönk, men mer marginellt och landade in på 109,5, vilket är en fortsatt hög nivå och samma som 2017-2018, vilket då ansågs vara en mycket stark marknad.

Min summering är att vi ser en fortsatt stark efterfrågan, där tillväxten vi vant oss vid dock visar på viss avmattning och kryddas med än mer osäkerhet i och med situationen i Ukraina och delvis lock down i Kina. Den senaste veckan har de flesta råvaror tappat lite i värde och det går att skönja en mer stabilisering av nivåerna.

Om vi flyttar in i vår värld av stål så ser vi, om vi börjar med svetsade bandprodukter, en tydlig stabilisering. Höjningen enligt grafen nedan gällande MEPS HRC var betydande under mars och april (+450 EUR/ton). Detta spås vara toppen och är i skrivande stund nere kring 1 300 EUR/ton, vilket är nära den nivå som prognosen säger för maj, för att sedan jämnas ut kring 1 200 EUR/ton under tredje kvartalet. Det är med andra ord en fortsatt hög nivå, men toppar vi inte trodde fanns är borta.

Vi ser ytterligare prisuppgång för rostfria produkter, både vad gäller baspris och legering. Tillgängligheten är delvis begränsad och vissa produkter har fortsatt extrema leveranstider, vilket driver prisbilden uppåt. Nickel, som delvis stoppades på LME under en 2-3 veckorsperiod efter krigets utbrott, har den senaste månaden legat stabilt kring höga 33 000 USD/ton.

För våra tyngre produktgrupper har framför allt energi och gas gäckat tillverkarna under en längre tid. De orimliga nivåerna sjönk tillbaka något i april, men samtidigt oroar begränsningar av gasförsörjning till vissa östeuropeiska länder, framför allt Polen och Bulgarien. Även insatsmaterial i form av skrot och koks har backat något under april, men befinner sig fortsatt på historiskt höga nivåer. Bristsituationer och långa leveranstider kvarstår på speciellt låglegerat och värmebehandlat material.


Framtidsutsikter

Min horisont visar på en fortsatt bra efterfrågan fram över sommaren där mer stabila nivåer kommer infalla. Tittar jag bakom sommaren så är det absolut mer suddigt och det går inte att sticka under stol med att det finns vissa orosmoln på himlen. Jag är dock inte direkt orolig och har inte heller plockat fram regnkläderna, utan tror och hoppas på en sund utplaning.


Från Heléns perspektiv

För oss på Heléns pågår vår ommöblering för fullt; nya maskiner har kommit in och fler är på gång, första spadtaget för vårt nya huvudkontor är inte så värst långt borta och vi börjar så smått förbereda oss för att gemensamt utgå från Olofsdalsvägen. Har ni vägarna förbi Halmstad så tveka inte att höra av er så visar och berättar vi gärna mer!

Även om vi gärna tar ett samtal, vill jag som vanligt rekommendera er att titta in i vår webbshop, där ni kan hitta såväl information som göra bra köp. Följ oss även på LinkedIn, för att hålla er uppdaterade om vad som händer på Heléns.


Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.