När kulminerar kampen mellan utbud och efterfrågan?

Maj har gjort sitt intåg och värmen – åtminstone på marknaden – är fortsatt intensiv.


Tillbakablick
April fortsatte likt mars och det är höga växlar som gäller på alla plan. Vi har sett ökad efterfrågan från de stora OEM:erna, vilket snabbt ger ringar på vattnet inom samtliga segment där vi är aktiva. I flera fall rubbades våra leveranskedjor på grund av bristsituationen och tider mellan valsning ökade hos många verk. Det är alltså ytterligare en minst sagt hektisk månad vi lämnar bakom oss.


Marknads- och prisläge
Om vi börjar med att titta på PMI (inköpschefsindex) så beskrivs månaden med uttrycket ”rekordfart i industrin” och landar på den näst högsta noteringen (69,1 jmf 64,7 för mars) sedan mätningen startade för över 25 år sedan. Det är nästintill en dubblering av indexnivån från botten i april och en uppgång som tydligt överträffar den återhämtning vi såg efter finanskrisen för 12 år sedan. Samtliga delindex har stigit och visar höga nivåer samt en tydlig optimism för andra halvåret. Konjunkturbarometern visar samma tendens och steg i helhet med 7,6 enheter till 113,4. Detta är en toppnotering för det senaste decenniet och beskrivs som en ”ovanligt stor uppgång”. Även här ökade samtliga indikatorer och tillverkningsindustrin bedöms fortsatt mycket stark. Enkelt summerat så går allt i en väldigt hög takt och framtidsutsikterna är enat positiva för andra halvåret.

Vad gäller stålbranschen och den vardag vi lever i så stämmer bilden väl överens. Situationen är fortsatt utmanande på många sätt, då utbudet inte på långa vägar täcker det behov som marknaden har. Bristen på material spär på det vi sett sedan i höstas med långa ledtider, skenande priser, till viss del kvoteringar och fullbokade verk. Utveckling samt prognos för varmband (HRC) talar sitt tydliga språk där vi ser mer än en fördubbling av priset jämfört med samma period förra året (se graf). Nivån är i skrivande stund 993 eur/ton – den högsta noteringen även om vi backar så långt som till början av 80-talet. Järnmalm ligger också på en historisk toppnotering medan skrotpriset har stabiliserats på en hög nivå, kring 400 - 450 USD, efter den kraftiga uppgången de sista månaderna 2020. Även rostfritt har visat uppgång, om än lite mer modest, då baspris och legering kompenserar inbördes i effektivpris.

Vi är alltså inne i en historiskt ”onormal” situation med ett marknadsbehov som är extremt, samtidigt som vi lider av ett begränsat utbud sedan nedstängningarna förra våren.


Framtidsutsikter
Jag ser alltså inte vägs ände ännu, även om det tycks skönjas en möjlig utplaning långt framme i horisonten. Inga uppgångar varar för evigt och min personliga åsikt är att en stabilisering hade gynnat alla och förhoppningsvis dämpat oron för ett omvänt scenario längre fram.

Ska jag gissa så kommer vi följa prognosen ovan som beskriver coilprisutvecklingen (HRC), vilket innebär ett fortsatt driv under hela Q2 och en bit in i Q3, innan en utplaning kommer att bli verklighet. Som olika index beskriver är framtidstron positiv med stigande förväntningar kring ökade försäljningsvolymer de kommande månaderna och även in i 2022. Vi är mitt i en global högkonjunktur och förhoppningarna om en ”mer normal” höst, vad gäller restriktioner kring pandemin, driver nog också på optimismen.


Från Heléns perspektiv
Vi upplever som sagt ett högt tryck och mycket handlar om att hålla ett operativt fokus på alla plan. Trots detta så släpper vi inte vår kompass som visar vart vi ska och som hjälper oss i våra prioriteringar. Vi lägger små pusselbitar varje dag och när vi i korta stunder ger oss tid att stanna upp, så ser vi tydligt hur bilden mer och mer växer fram. Samtidigt som vardagen är hektisk är vi inne i en väldigt spännande fas där mycket intressant och nytt ligger framför oss. Vi bygger ut, tar steg inom digitalisering och jobbar proaktivt för att hela tiden bli bättre. Vi är ett kunskapsbolag som ska leverera värde och det tänker vi fortsätta att göra, även i dessa hektiska tider.

Jag vill ta tillfället i akt att tipsa om att följa oss på LINKEDIN om du är nyfiken på vad som händer på Heléns.


Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.