Första halvlek avklarad – vad tror vi om slutresultatet?

Maj bjöd på vackert väder, vilket förändrades i början av juni, men nu är solen tillbaka. Vi hoppas att det håller i sig när semesterperioden nu börjar. Vi som är fotbollsintresserade följer EM i Tyskland där gruppspelen är klara och utslagsmatcherna väntar, vilket alltid ökar spänningen. Det är i dessa situationer som man ofta blir imponerad av hur vissa spelare växer och presterar på topp när det verkligen gäller. Vilken typ av spel förväntar vi oss i andra halvlek, och kan vi räkna med tre poäng när domaren blåser av i slutet av december?


Tillbakablick

Sedan senaste Marknadsnytt kan vi konstatera att de uppåtgående konjunkturgraferna vi hoppades på har förskjutits och förhoppningen om en vändning under andra halvåret har nu i stort sett flyttats till 2025. Marknadstemperaturen har varit ganska stabil på en lägre nivå. Vi har inte upplevt högtryck i prognosen på länge och jämfört med EM känns det som att gruppspelet behöver övergå till slutspel.


Marknads- och prisläge

Vi är många som följer grafer, index, rapportsläpp och annat som visar nuläge och utveckling. Den psykologiska effekten av informationen är stark och skapar snabbt rörelse i tolkade riktningar.

Ur ett makroekonomiskt perspektiv har vi sett att inflationen närmat sig målnivåerna. Styrräntan sänktes i maj till 3,75% vilket var den första räntesänkningen sedan början av 2016. Trots att Riksbankens besked igår, i linje med tidigare prognos, lämnade räntan oförändrad, är det högst sannolikt med räntesänkningar under andra halvåret. Kronan har under årets första kvartal försvagats kraftigt till nivåer upp mot 11,75, men har sedan Riksbankens förra räntebesked i mitten av maj åter stärkts till 11,25 SEK per euro.

Konjunkturbarometern och Silf samt Swedbanks Inköpschefsindex visade olika riktningar, men båda har tydliga positiva signaler. Silfs PMI ökade till 54, vilket är den högsta nivån sedan början av 2022, vilket indikerar att tillväxten i industrin tar fart, främst på grund av ökad orderingång. Konjunkturbarometern sjönk marginellt i maj, men hushållens syn på ekonomin, särskilt deras privata situation, fortsätter att stiga. Siffror för juni kommer i dagarna och min förhoppning är att den positiva trenden fortsätter.

Hur har detta påverkat stålmarknaden? För bandprodukter och svetsade rör har vi sett MEPS (se graf nedan) sjunka varje månad sedan februari. Prognosen då var en marginell uppgång som skulle avmattas till cirka 700 EUR/ton i juni. Utfallet blev annorlunda med ett snabbt prisfall i mars och april, som sedan bromsades något. Skillnaden idag är 75 EUR/ton, men framåt förväntas en sakta uppgång och linjerar väl med den tidigare prognosen.

Förlängningen från EU av importtullar och införandet av CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), tillsammans med ökade kostnader och risker kopplade till transporter, skapar ett tydligt pristryck uppåt. Prognosen framåt är relativt horisontell, vilket verkar rimligt då efterfrågan generellt fortsatt är svag, vilket gör det fortsatt svårt för tillverkarna att få full kostnadstäckning.

Sömlösa och solida produkter prissätts främst utifrån prisnivån på malm, skrot och eventuellt legeringsämnen, ofta nickel. Prisutvecklingen har i stort sett följt samma mönster som för bandprodukter. Priset på malm och framför allt nickel har den senaste tiden sjunkit, medan skrotpriset har varit stabilt under andra kvartalet. Tillgängligheten är god och ledtiderna korta, vilket skapar pristryck på grund av den svala efterfrågan. Detta gäller även för rostfria produkter, där nickelpriset påverkar, vilket gör att marknadsläget totalt sett är likartat oavsett produkt.


Framtidsutsikter

Vi går nu in i andra halvlek, och bilden jag målade upp i februari - "Jag tror på en liten kräftgång under våren för att sedan efter en solig sommar komma tillbaka till en marknad med hjul som snurrar snabbare" - har skjutits fram. Många indikationer pekar på en ljusning, men vi behöver ha lite mer tålamod. Även om förhoppningen är hjul som snurrar snabbare, kommer det nog ta längre tid innan vi ser tydliga effekter. Min prognos framåt är liknande första halvlek, med en ganska stabil marknad både i form av priser och efterfrågan.


Från Heléns perspektiv

Jag vill passa på att önska alla en riktigt härlig sommar och rikta ett stort tack för gott samarbete under första halvlek. Nu får vi lite tid för reflektion, och sedan går vi in i andra halvlek starkare än någonsin! När det gäller andra halvlek av EM lägger jag min slant på Spanien som europamästare. Vi får se om jag har rätt i något av mina gissningar och bedömningar...

Heléns håller öppet året om och om ni har vägarna förbi Halmstad, eller har ett behov eller en utmaning att diskutera, är ni alltid välkomna till oss. Vi finns här för er!

Som vanligt vill jag rekommendera er att följa oss på LinkedIn, för att hålla er uppdaterade om vad som händer på Heléns.Henrik Dahlström
Commercial Director


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Olofsdalsvägen 32
SE-302 41 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.