Vi sätts på prov på en glödhet marknad

Redan juni. Semesterperioden närmar sig och snart är det avstamp inför andra halvåret.


Tillbakablick
Jag kunde valt att behålla samma tillbakablick som förra månaden – och kanske även månaderna innan – då vi fortsatt befinner oss i samma marknadssituation. Prisbild och materialtillgång har dragit ytterligare i den riktning vi vant oss vid och samtidigt har även behovet, från samtliga segment och sektorer, hållt i sig. Med andra ord så fortsätter vi att slita och brottas med utmaningar som uppkommer utifrån situationen. Trots detta lägger vi en väldigt stark månad bakom oss, där arbetet ger resultat.


Marknads- och prisläge
Samtliga index speglar historiskt höga nivåer och påvisar den starka konjunktur vi befinner oss i. Dock backade PMI (Silfs och Swedbanks inköpschefsindex) något i maj, till 66,4 från rekordnoteringen i april, där delindex för orderingång var den enskilt största bidragande orsaken, om än marginellt. Bakomliggande faktorer till nedgången torde vara de störningar och bristsituationer som i viss mån bromsar produktionstakten hos en hel del tillverkare. Dock är trenden fortsatt positiv om vi ser till den gångna tremånadersperioden, vilket brukar vara bas eftersom viss volatilitet är normalt.

Konjunkturbarometern, som kan ses som ett bredare index, steg i maj till en historisk toppnotering på 119,3. Tillverkningsindustrin är motorn, men även hushållens syn på framtiden och den egna ekonomin är rent ut sagt urstark. Med andra ord är den generella framtidstron fortsatt väldigt positiv.

Även stålmarknaden fortsätter att eskalera i samma riktning. Priserna landar in på toppnoteringar varje dag och ledtiderna sträcker sig i många fall långt fram i höst och inte helt ovanligt över årsskiftet. Den tydliga bristsituationen tenderar att trycka upp prisnivån mer än vad råvaru- och andra produktionsrelaterade kostnader förklarar.

Jag väljer att visa MEPS-grafen för varmband (HRC) även denna månad, eftersom den är talande och i många fall basen i prissättningen av svetsade produkter. När jag skrev förra Marknadsnytt, i början av maj, låg dagsnoteringen på rekordhöga 993 EUR/ton, vilken ökat med ytterligare 135 EUR under månaden och nu noterar 1128 EUR/ton. Detta är en höjning på drygt 13% och samtidigt över snittkurvan, vilket mycket väl kan innebära en revidering uppåt när juni summeras. Även skrotpriserna har tagit ett kliv uppåt, till cirka 500 USD, vilket innebär +17% jämfört med för en månad sedan. För rostfritt är utvecklingen också starkt uppåtgående. Nickel har passerat 18 000 USD/ton och även om den inte är uppe på samma nivå som i februari, så är det en rejäl uppgång sedan tappet i början av mars


Framtidsutsikter
Mina tidigare förutsägelser om marknadsläget verkar infrias. Trenderna pekar uppåt och även om en vändning finns att vänta, så ligger den inte i närtid. I och med att året börjar bokas upp så kommer vi sannolikt ha en hög nivå hela året ut. I en analys i Dagens Industri beskrevs börsglöden som ”spektakulärt men farligt” och att ”rekorden väcker höjdskräck”. Jag tycker att det stämmer väl in i vår verklighet, men samtidigt så målas en positiv framtidsbild upp även där. Min egen känsla är ändå lugn och jag sover fortsatt gott om nätterna.

Vad gäller pandemin och vår vardag så har vissa restriktioner lättats under den gångna veckan. Smittspridning och den allvarliga situationen på våra sjukhus har förbättrats väsentligt den senaste tiden. Här vill jag skymta ljuset i tunneln och vi börjar åtminstone planera så smått inför energigivande kundmöten efter sommaren.


Från Heléns perspektiv
Marknaden är glödhet och temperaturen är hög även inom Heléns organisation. I vissa fall har vi gått in i ”problemlösningsläge” där fokus är att åtgärda situationen och hålla igång våra kunders produktion. Samtidigt finns drivet att hela tiden bli bättre och utveckla nya och befintliga flöden. Vi har mycket intressant på gång och optimismen inför framtiden är stor.

Vi har under en tid kavlat upp ärmarna och fått visa karaktär. Jag är otroligt stolt över att vara en del av denna gemenskap som byggts upp under Heléns snart 100-åriga historia. Personer har kommit och gått under åren, men vad vi tillsammans har skapat och som alltid står stabilt, är en stark kultur med positiva och djupt rotade värderingar. Jag hoppas och tror att detta upplevs även i våra externa relationer – i synnerhet i situationer där vi sätts på prov, likt vi gör för tillfället

Nu när sommaren och semestertider närmar sig så vill jag återigen rekommendera er att titta in i vår webbshop och kundportal där ni kan hitta mycket information och även göra bra köp. Följ oss även på LINKEDIN så att ni håller er uppdaterade om vad som händer på Heléns.Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.