Sommartider, hej, hej!

En för min del – och säkert även för många andra – välbehövlig semester är i antågande och därmed också en möjlighet för avkoppling och uppladdning inför en spännande andra halvlek. 


Tillbakablick

Vi har passerat halvtid och juni blev en fortsättning av det vi såg i maj; inga direkta trendbrott, där de tendenser och riktningar som prognostiserades i stort sett också infriades. 

Fortsatt är det en bra nivå inom industri- och tillverkningssektorn, även om en tydlig avmattning har skett under våren. BNP-tillväxten på över en procent under andra kvartalet är bättre än de flesta tidigare förutspått. Samtidigt ser vi minskade störningar i leveranskedjorna, vilket till största del beror på lägre efterfrågan inom framför allt hushållskonsumtionen, som faller till följd av högre priser och höjda räntor.


Marknads- och prisläge

Konjunkturbarometern sjönk ytterligare 4,4 i juni och ligger nu på 105,9, vilket är likvärdig nivå som mars 2021 när vi befann oss i en uppåtgående trend. Vi ligger mitt i det intervall – 100 till 110 – som vi huserade i under en 6-årsperiod, mellan hösten 2013 och sommaren 2019. Frågan är om det kommer att hålla sig inom detta intervall eller om utvecklingen kommer bli en annan under hösten. Det som sticker ut mest negativt är indikatorn för hushållens förväntningar på den egna ekonomin och inställningen till kapitalvaruinköp, vilken nu ligger på 65,5 vilket är lägre än under finanskrisen och det lägsta värdet historiskt sedan mitten på 90-talet.

Silfs och Swedbanks inköpschefsindex visar på liknande utveckling och backade drygt en enhet till 53,7 och är därmed nere på nivåer som vi såg efter pandemiutbrottet för två år sedan, vilket befäster en tydlig negativ trend.  Det råder helt klart en lägre nivå i industrikonjunkturen, vilken summeras med kortare leveranstider och ett tydligt lägre pristryck på insatsvaror, på grund av generellt lägre efterfrågan.

Ovanstående summering kan tyckas pessimistisk eftersom Sveriges BNP trots allt ökade i maj med 0,7 procent, jämfört månaden innan. Mycket bärs av tjänstesektorn och även om industrins orderingång totalt sett backade tillbaka ganska kraftigt, så är den inhemska orderingången nästintill oförändrad. Euron ligger historiskt svagt mot dollarn, vilket även gäller den svenska kronan som ligger svagt mot båda dessa styrande valutor. Detta borde åtminstone kortsiktigt gynna vår export, men det är tydligt att den europeiska efterfrågan inom industrisektorn är förhållandevis låg.

Inflationen passerade 7% i maj och Riksbanken höjde inte överraskande förra veckan styrräntan med 0,5 enheter till 0,75 som en motvikt till prisstegringarna. Ytterligare höjningar är ofrånkomliga och därmed är det inte orimligt att förutspå en styrränta på närmre 2%, när vi kommit en bit in på nästa år, i försök att trycka ner inflationen mot 2%-målet. Det är osannolikt att detta inte skulle påverka konsumentinköpen och som en effekt är en tydligare nivå av lågkonjunktur mest troligt att förvänta. Dock står sig de svenska storbolagen, framför allt inom verkstadsindustrin, sig fortsatt väldigt starka i Sverige och vi har en stabil och trygg grund att utgå från.
 

Om vi i stället förflyttar oss till stålmarknaden och fokuserar på den senaste månaden och utvecklingen framåt, vad gäller de svetsade bandprodukterna, är dessa givetvis relaterade till MEPS och coilprisutvecklingen. I ovanstående graf kan vi utläsa att juni landade in på 925 euro/ton för varmvalsade band, vilket är 140 euro/ton lägre än prognosen för en månad sedan. Botten idag säger 875 euro/ton i juli och en uppgång mot höga 900 i slutet av året, vilket som sagt är en nedskrivning på 100 - 200 euro/ton jämfört med det som förutspåddes i maj. Coils köps något lägre än grafens junisiffra och högst sannolikt ramlar nog juli in något lägre än prognosen, även om det råder en stor osäkerhet i många led. Vi börjar närma oss nivån vi stegrade in i under våren förra året, men hur grafen kommer dras ut under andra halvåret är givetvis avhängt hur efterfråga, prisnivån på insatsvaror samt el- och gaspriserna kommer utvecklas under hösten. Ett politiskt svar som kanske inte säger så mycket, men i vanlig ordning är det svårt att sia om framtiden.

För våra tyngre produkter följer marknaden, likt jag skrev förra månaden, delvis beskrivningen ovan för bandprodukter. Skillnaden ligger i en tidsmässig förskjutning, vilken inte är lika tydlig och som dessutom är mer diversifierad inom de olika produktgrupperna. Skrotpriset har backat tillbaka kraftigt under maj/juni och nästintill halverats från toppnoteringarna i månadsskiftet mars/april. Detsamma gäller legeringen, om än inte lika kraftigt. El- och gaspriserna ligger däremot fortsatt högt och spås göra så under en längre period. De höga nivåerna är, enligt min magkänsla, något vi kommer behöva anpassa oss efter framåt och se som mer normala. I och med en något lägre efterfrågan av tunga produkter har tillgängligheten generellt förbättrats, men det råder fortsatt brist och långa ledtider inom vissa produktgrupper.

Prisnivån har stagnerat från maj månads toppnotering vad gäller rostfria produkter och nedgången i juni förväntas fortsätta marginellt i juli. Drivkraften är framför allt relationen mellan utbud och efterfrågan, där en stabilisering bidragit till ökad tillgänglighet och kapacitet och på så vis resulterat i att priset justerats nedåt. Nickel har sedan midsommar landat in under 25 000 USD/ton och handlas i dagsläget för cirka 22 000 USD/ton. Jag ser med andra ord en mer stabil marknad i jämförelse med det kaos vi levt i kring speciellt dessa produkter.


Framtidsutsikter

Det finns en hel del orosmoln på himlen, men att oroa sig ger sällan en positiv effekt utan skapar snarare oförmåga att ta beslut och passivitet. Vi har garanterat en hel del utmaningar framför oss, men om vi accepterar att det är så världen kommer se ut, kan vi i stället fokusera där vi kan göra skillnad; att tro på det vi gör, driva i den riktning vi bestämt och fokusera på aktiviteter och beslut som vi kan påverka. 

Jag tror på en fortsatt god marknad under andra halvåret och hoppas på ett mer stabilt geopolitiskt läge. En avmattning från det vi kommer ifrån är i grund och botten sund, även om prisnivån framåt garanterat kommer vara en bra bit över nivån innan pandemin, främst på grund av den utveckling som vi måste göra i vår gröna omställning.


Från Heléns perspektiv

Juni är lagt till handlingarna och vårt första spadtag på vårt nya huvudkontor på Olofdalsvägen är taget. Vi har kommit en bra bit på vägen i vårt projekt att samla vår verksamhet och ser med tillförsikt på de fördelar som detta kommer att medföra. Samtidigt har vi en bit kvar och mycket annat nytt och spännande som väntar bakom knuten. 

Vi finns att hjälpa er under hela sommaren, men samtidigt passar vi på att ta en skön sommarledighet för att bita tag i alla möjligheter som ligger efter semestern. Jag passar därmed på att önska er alla en riktigt härlig sommar och tacka för allt gott samarbete hittills!

Även om vi mer än gärna tar ett samtal, vill jag som vanligt rekommendera er att titta in i vår webbshop, där ni kan hitta såväl information som göra bra köp. Följ oss även på LinkedIn, för att hålla er uppdaterade om vad som händer på Heléns.


Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Olofsdalsvägen 32
SE-302 41 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.