Året har startat och allt är sig likt... eller?

Januari har svischat förbi. Vi har redan nått andra veckan i februari, är halvvägs in i första kvartalet och i full gång med 2023. Herregud, var tar tiden vägen?


Tillbakablick

Trenden jag spanade i sista Marknadsnytt för 2022 har i uppstarten av 2023 visat sig stämma med utfallet. Utbud och efterfrågan har stabiliserats och i vanlig ordning får vi en positiv injektion i affärsflödet efter nyår, när lagernivåer fylls upp och prognoser blir mer konkreta. Det råder dock fortsatt osäkerhet på marknaden och vi kan konstatera att den lågkonjunktur som vi såg komma, nu är ett faktum. 


Marknads- och prisläge

För att få en generell beskrivning av stämningsläget, vänder vi oss i vanlig ordning till Silf och Swedbanks PMI för industrisektorn samt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Indikatorerna för januari pekade åt olika håll, men summerat så ligger de under ”tillväxtnivå” inom samtliga sektorer.

Inflationen (KPIF) för december steg till 10,2% från 9,5% i november, vilket väl beskriver de prishöjningar och kostnadstryck vi alla känner av, både i arbetsliv och i vardagen. Nivån utgår från en oförändrad boränta, vilket innebär att verkligheten är än mer kännbar för de flesta. Riksbankens besked om ytterligare höjning av styrränta med 0,5% var väntad, eftersom prioriteringen att få bukt på inflationen överrider en höjd räntebana. Nu får vi från och med nästa vecka leva med en styrränta på 3,0%, vilket på kort sikt kommer leda till mindre pengar i plånboken.

Vi har sedan augusti sett en trend på försvagad krona mot euron, som sedan mitten av januari tappat ytterligare dryga 1,5%, till nuvarande nivå på strax över 11,30 sek/euro. Kortsiktigt gynnar detta export, men långsiktigt behöver vi ha en starkare krona för stabilitet.

I stålvärlden så upplevde vi ganska kraftiga prisnedgångar under Q4. Dessa har nu vänt rejält uppåt, vilket framgår av MEPS graf nedan för prisutvecklingen av varmband, med Tyskland som utgångspunkt. Den prognos som målades upp i november är 100 euro lägre än nivån vi har idag, vilket tydligt påvisar januari månads kraftiga uppgång. Som jag nämnde inledningsvis så är det inte onormalt med en reaktion uppåt i januari, men generellt ser vi att en låg efterfrågan i slutet av föregående år skapar ett högre tryck att fylla på lagren. Till detta kan även adderas ökade ledtider, lägre import, utredningar om antidumping mot vissa asiatiska länder samt stålverkens låga vinstmarginaler under slutet av förra året, vilket driver på dessa prisökningar ytterligare. 

Om vi lämnar svetsade produkter så är utvecklingen på övriga lite ”tyngre” produkter ganska lik. Både skrotpris och järnmalm har stigit kraftigt i jämförelse med de nivåer vi hade i Q4 och samtidigt ser vi att kvoter för import från Asien redan är fyllda för Q1. Det som har en avgörande betydelse, både nu och framåt, är energipriset – framför allt vad gäller gas. Här har priset sjunkit markant från toppen i augusti/september förra året och börjar nu närma sig en ganska normal nivå, vilket får en avgörande betydelse för prisutvecklingen för dessa produkter. Statliga bidrag varierar stort från land till land, vilket komplicerar prisjämförelser, eftersom energikostnaden som sagt är en avgörande faktor för priset. 

För legerade produkter så har nivån för nickel handlats till väldigt höga priser, som dock har fallit tillbaka något den senaste veckan. Vi befinner oss ändå på höga nivåer – en bit över 27 000 usd/ton – vilket driver priset på framför allt rostfritt material.


Framtidsutsikter

Jag tror och hoppas fortsatt, att vi når något mer stabila perioder där pris, efterfrågan, utbud och annat som påverkar marknaden, blir mer tillförlitligt. Eftersom det geopolitiska läget är oroligt, finns det självklart en överhängande risk att nya händelser inträffar, som på ett eller annat sätt påverkar världen i stort. Mot bakgrund av detta är vi ödmjuka inför de utmaningar vi kan komma att möta och strävar ständigt efter att hitta nya lösningar som tar oss och våra kunder framåt.


Från Heléns perspektiv

Det är i turbulenta tider som processer och relationer sätts på prov, men vi är övertygade om att vårt lösningsfokus i samarbetet med våra kunder och leverantörer, kommer att bygga en stabil bas som gör oss alla starkare i framtiden.

Som vanligt vill jag betona att vi alltid är tillgängliga och vill rekommendera er att titta in i vår webbshop, där ni kan hitta såväl information som göra bra köp. Följ oss även på LinkedIn, för att hålla er uppdaterade om vad som händer på Heléns.


Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Olofsdalsvägen 32
SE-302 41 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.