Min syn på marknadsutvecklingen

Så har vi lämnat förra årets böcker till de som är bättre på att räkna ut slutresultatet, medan vi andra börjat fylla första kapitlet på ett nytt år.


Tillbakablick

Om jag ska försöka summera slutet av förra året finns det hur mycket som helst att skriva, men personligen tycker jag det känns mer inspirerande att titta framåt på sådant vi kan påverka, i stället för att titta bakåt och konstatera. Hur som helst var 2021 ett otroligt år på alla sätt och jag kan konstatera att det inte blev som jag hade räknat med. Jag har däremot fått lära mig en massa nya saker, som exempelvis marknadskrafter och dess påverkan i en värld som ruckas från det normala.


Marknads- och prisläge

Det är generellt väldigt höga nivåer på samtliga marknadsindex och indikatorer, men som nu visar på en tydlig tillbakagång under de sista månaderna förra året och fortsatt i januari. Konjunkturbarometern, som publicerades i fredags, påvisade en tillbakagång på 5,1 enheter i tillverkningsindustrin och mycket talar för något liknande när Silfs/Swedbanks Inköpschefsindex presenteras imorgon. Den största bakgrundsfaktorn är, som förmodligen ingen missat, troligen elpriset. Det är tydligt att företagens ökade produktionskostnader har nått hela vägen till slutkonsument vilket drivit upp inflationen, samtidigt som räntenivåerna så smått börjat stiga. Till detta så tappar kronan mark och summerat är det nog detta som gemensamt mattar av kurvorna, även om många fortsatt är optimistiska. Demoskops årliga undersökning visar att 8 av 10 tror på en bättre eller oförändrad privatekonomi under 2022.

Tittar vi på råvarumarknaden ligger oljan på närmare 90 USD/fat, vilket är det högsta priset sedan 2014 och även aluminium och nickel ligger på nivåerna som vi inte sett den senaste 10-årsperioden. Sedan slutet på förra året har järnmalm stigit med dryga 40%, skrotpriserna har efter en kort nedgång klättrat tillbaka till decembers nivåer och gaspriserna, likt elen, har väl knappast någon kunnat undgå. Vi upplever med andra ord sammantaget historiska nivåer, som vi förmodligen kommer att prata om många gånger och långt framöver.

Ovanstående speglar framför allt nuvarande prisnivåer på våra tunga produkter såsom stång, varmvalsat, kalldraget och hydraulik, där tillgången är väldigt begränsad och kommer så vara under stora delar av året. Däremot har situationen på bandbaserade produkter återhämtat sig vad gäller bristsituationen och prisnivån har då följt med nedåt, som det brukar. MEPS för varmformade coils ligger på 920 EUR/ton för januari, vilket är 70-80 EUR lägre än vad som prognostiserades i november. Ska vi lita på dagens prognos, så är botten nådd och priserna förväntas stiga från och med mars, för att landa in mot 1000 EUR/ton framåt sommaren. För rostfritt är det fortsatt höga nivåer och långa leveranstider, mycket avhängt på råvarusituationen där som sagt nickel, trots en liten tillbakagång den sista veckan, fortsatt ligger klart över 22 000 USD/ton.


Framtidsutsikter

Även om vi i Sverige sedan länge återhämtat oss vad gäller BNP-nivåer jämfört med före pandemin, så kunde också Europa som helhet avsluta 2021 med en ”normal” nivå. Trots den enorma smittspridningen av omikronvarianten som just nu går som en löpeld, så är min känsla att land efter land meddelar att man inom kort kommer skära ned på restriktioner och börja behandla viruset som en vanlig influensa. Mestadels baserat på att trycket på sjukvården går att bemästra parallellt med de enorma samhällssvårigheter och kostnader det drar med sig att stänga ner.

Mot bakgrund av detta och i kombination med att många ser positiva utsikter ur ett privatekonomiskt perspektiv, är min magkänsla god och jag tror på en stark och intressant vår och sommar. Om sedan stålmarknaden, likt många andra marknader, på något sätt stabiliserar sig baserat på mer normala nivåer av insatsmaterial och produktionskostnader som gas och el, så är min förhoppning att vi får en mjuk övergång till ett normalläge under hösten.


Från Heléns perspektiv

Vi har väldigt många intressanta saker framför oss, både tillsammans med våra kunder och leverantörer samt inte minst internt då vi under andra kvartalet planerar att sätta spaden i jorden och påbörja bygget av vårt nya huvudkontor. 2022 är ett år som, likt 2021, kommer gå till historien för Heléns; en historia som vi i allra högsta grad skriver nu och varje dag framöver!

Precis som tidigare vill jag starkt rekommendera er att titta in i vår webbshop, där ni kan hitta såväl information som göra bra köp. Följ oss även på LinkedIn, för att hålla er uppdaterade om vad som händer på Heléns.Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.