2021 inleds med en hård kamp om material

Då har vi lagt 2020  till handlingarna och ett nytt spännande år ligger framför oss!

Tillbakablick
Tittar vi tillbaka har vi upplevt ett år som inte går att beskriva och egentligen inte heller förklara. På något sätt har vi levt i en verklighet som vi inte kunnat förutse och efterhand som tiden går förtränger, åtminstone jag, en hel del av det tunga och dystra och ser istället en otrolig utveckling. På Heléns har vi fortsatt att anpassa oss och i en takt som vi till stora delar inte själva styrt, utan snarare tvingats ”hänga med” i.

Det som slår mig vid en grov analys är alla tvära kast i kurvor, diagram och index –  oavsett mätvärde. Året startade på ett positivt sätt efter en svagare höst, men vi föll rejält ned i källaren under några bistra vintervårveckor, för att därefter slungas tillbaka till ett förhållandevis högt tryck under sommaren och starten på hösten. Men även denna period präglades av osäkerhet innan året kunde avslutas mer stabilt, med hög efterfrågan, materialbrist och prishöjningar i fokus. 

Marknads- och prisläge
Trenden vad gäller tillgänglighet och prisbild har förstärkts ytterligare och vi kämpar på många håll för att hålla ihop leveranskedjan. De flesta tillverkare har stora brister på förmaterial vilket driver prisnivån utöver det som härrör råvarupriserna. MEPS (HRC) är uppe på nivåer vi inte sett sedan hösten 2008 med en höjning på 60 EUR/ton för december, vilket spås fortsätta med ytterligare 150 EUR/ton under Q1-2021. Vad gäller råvaror ser vi samma scenario kring prisnivån i stort sett rakt över, med påföljd att ledtider förlängs och att nya bokningar hos tillverkare är tillgängliga först långt fram i vår. Marknadsläget kräver med andra ord en fortsatt tät dialog i alla led och en uppmaning till alla parter att verkligen lyfta blicken. 

Inköpschefsindex (PMI) steg med 5 enheter i december och landade på 64,9, vilket är en kraftig ökning och en nivå som påvisar en stark konjunkturåterhämtning, medan Konjunkturbarometern för december föll tillbaka något (95,6), men håller sig fortsatt på en förhållandevis stabil nivå. 

Framtidsutsikter
Sammantaget är vi fortsatt positiva och ser inga tecken på avmattning – snarare tvärtom – och vi gör kontinuerligt vad vi kan för att säkerställa kapacitet och material, för att tillgodose våra kunders behov.

Vad gäller Covid-19 håller vi tummarna för en bättre situation i och med vaccinering, men med tanke på det allvarliga läge vi fortsatt befinner oss i, fortsätter vi givetvis att följa samtliga restriktioner, vilket innebär hemarbete samt digitala möten. 

Från Heléns perspektiv  
Vi är tillbaka fulladdade med energi inför ett nytt år med stora utmaningar och möjligheter. Som framgått ser vi positivt på 2021, även om vi inte tror att det allmänna läget kommer att återgå till det vi är vana vid än på ett tag. Vi är medvetna om att vi kan vänta oss en hel del diskussioner om prisnivån och att det kommer krävas ett träget kämpande för att, , åtminstone på kort sikt, säkerställa material. Det sistnämnda är en utmaning som vi redan har axlat och som vi kommer fortsätta kämpa för varje dag. Vi ser fram emot den stundande våren och tackar för ert förtroende!
 

Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.