Felaktiga förutsägelser & historiska nivåer

Det första kvartalet har passerat och samtidigt känns det som att året precis har startat. Påsken har gett oss några dagars avkoppling, vilket var välbehövligt på de flesta håll, då trycket kvarstår och intensiteten under mars trappats upp ytterligare.


Tillbakablick
Alla siffror är ännu inte färdigräknade, men vi kan ändå redan nu bokföra ett väldigt starkt första kvartal. I förra månadens marknadsnytt förutspådde jag att uppgången vad gäller såväl pris som materialbrist skulle plana ut. Det var ingen nedgång i sikte, men jag trodde ändå att vi närmade oss toppen och en mer stabil marknad som helhet. Detta har under mars visat sig vara en felaktig förutsägelse då det, främst efter det kinesiska nyåret, på nytt tagit fart och samtliga faktorer som driver en hektisk marknad har spätts på.


Marknads- och prisläge
Generellt är efterfrågan och behovet fortsatt högt inom flera produktgrupper med bristsituationer som stör förädlingskedjan som följd. Likt tidigare nämnt är eftersläpet en effekt av pandemin där tillgång till insatsvaror är fortsatt problematisk, vilket ger stora effekter och begränsar produktionstakten. Därtill har situationen i Suezkanalen förvärrat eftersläpet och antagligen även den globala containerbristen ytterligare. 

PMI (inköpschefsindex) tog ett kliv upp under mars och landade på 63,7, vilket är knappt två enheter upp jämfört med februari. Tillverkningsindustrin är stark trots alla störningar och det är framförallt orderingången som bidrar till ökningen, vilket ger tilltro framåt. Även index för rå- och insatsvarupriser ökar och landar på 84,1, vilket är en nivå som inte setts på över 15 år och summerat index för kvartalet är därmed det högsta sedan 2010. Konjunkturbarometern steg på samma sätt och summerades på 105,3 (+1,5) där tillverkningsindustrin pekas ut som den sektor som driver på och där specifikt orderböcker bidrar allra mest uppåt. 

Tittar vi specifikt på den bransch vi verkar i, så är bilden entydig även här; vi upplever fortsatt en bristsituation och har problem att få fram tillräckliga kvantiteter, främst beroende på coilutbud för svetsade produkter, specifikt varmförzinkat band. Ledtiderna är fortsatt långa, priserna ligger högt och  fortsätter att stiga. Flertalet tillverkare är fullbokade över sommaren, vilket innebär begränsade möjligheter för Q2.


Framtidsutsikter
Det är som sagt inget i efterfrågan som oroar eller tenderar att avta, det som hela tiden är riskfaktorn är försörjningskedjan. Som nämnt upplever vi långa ledtider och prisnivån gör snabba ryck uppåt, utifrån en redan hög nivå. Tittar vi på MEPS (varmvalsade coils) så landade snittet för mars på 755 EUR/ton, vilket idag redan passerat 800 med råge och som, enligt världsledande tillverkare, är på väg mot smått osannolika 900 EUR/ton redan under juni. Jämför vi med nivån för juli förra året innebär mars månad en ökning med över 80%. Den starka världsmarknaden håller även upp nivån på insatsmaterial likt malm och skrot, vilket i grova drag ger samma bild oavsett produkt.


Från Heléns perspektiv  
Det händer mycket på Heléns. Vi har lanserat ny funktionalitet i vår webbshop och kundportal som jag rekommenderar er att kika närmre på. Vi har skurit upp asfalten och kommit igång med bygget av vår nya lastningsyta, vilket kommer ge ökad effektivitet och bättre logistik. Dessutom har vi summerat vår årliga kundattitydundersökning för att förbättra oss ytterligare.

Vi fortsätter att driva på och serva våra kunder på bästa sätt – framför allt genom kontinuerlig kommunikation och dialog. Det allmänna läget gör det emellanåt lite extra klurigt att infria förväntningar, men vi försöker hela tiden hitta lösningar och har mycket intressant och spännande på gång, som jag hoppas kunna berätta mer om i kommande marknadsnytt. 
 


Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.