Effekter avseende Corona-virus

Det står nu klart att Covid-19-pandemin orsakar störningar och förändringar i större eller mindre omfattning, hos såväl våra leverantörer som våra kunder. Mycket ligger utanför vår kontroll. Utgångspunkten för vårt arbete framöver är att minimera kostnader och stoppa allt som inte är ett reellt behov, i planer och överenskommelser för respektive affärsflöde. Vi är redo att göra anpassningar utifrån de signaler som kommer in och ber er att återkoppla snarast möjligt om eventuella uppdateringar av planer och behov.

Vi gör ett kontinuerligt manuellt arbete vad gäller fixerade och planerade orders, för att anpassa efter nya behov. Vi kan dock kan vi inte lova att dessa förändringar kan genomföras i varje enskilt fall – utgångspunkten är fortfarande att det ursprungliga avtalet gäller.

Vi ser också kostnadsökningar och i viss mån förlängda leveranstider utifrån flera parametrar (valutor, frakter, material etc.). Därför reserverar vi oss för eventuella omkostnader, som vi kommer behöva att debitera. Som en följd av detta har vi även uppdaterat vår prislista.

Dessa utmaningar till trots är vi övertygade om att vi på bästa sätt kommer finna gemensamma långsiktiga lösningar. Vi vinner tillsammans, men förlorar också tillsammans! Tack på förhand och tveka inte att höra av er till oss!


Vänliga hälsningar,

Eva Täljegård, VD
Henrik Dahlström, Försäljningsdirektör

Olofsdalsvägen 32
SE-302 41 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.