Är osäkerhet det nya normala?

Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort.

 
Efter en skön sommar, där värmen återvände som en fin avrundning inför hösten, är vi tillbaka med laddade batterier och en stor hunger att ta tillvara på möjligheterna som finns! Vi ser fortsatt en osäkerhet, både i Sverige och omvärlden, där positiva signaler blandas med negativa tongångar. Det är svårt att förutspå hösten och vinterns utveckling, men det gäller – nu mer än någonsin – att vara aktiv, flexibel och att leverera värde.

 

Tillbakablick

Vi har upplevt en minst sagt turbulent period som satt världen på prov, men det tuffa läget till trots upplever vi vissa lättnader. Är det den mänskliga förmågan att anpassa sig som bidrar till en känsla av mer stabilitet? Det är säkert en faktor, men samtidigt har vi närmat oss en mer normal vardag med framtidstro.

Efter vårens nedstängningar av både länder och företag har samhället återigen öppnats upp och trycket på att kompensera för det släp som skapats i orderböckerna har varit stort, framför allt inom fordonsindustrin. Korttidsarbete och permitteringar kvarstår i viss mån, både hos oss och generellt, men känslan är att det lättas upp och att fler är tillbaka i någorlunda normala förhållanden.

 

Marknads- och prisläge

Vi befinner oss i ett osäkert läge, vad gäller både marknadsutsikter och prisutveckling. Efter vårens dramatiska nedgång , kunde vi redan innan sommaren skönja en viss återhämtning av marknaden. Ur ett globalt perspektiv är det fortsatt Kina som driver på.

I Sverige visar både Handelskammaren och Konjunkturinstitutets barometer för augusti på positiv utveckling i jämförelse med det som rapporterades i juni. Industrin ligger fortsatt något under normalläge men det som driver optimismen mest är tjänstesektorn. Scenariot gällande BNP och arbetslöshet spås också bli mer positivt än det som visats tidigare, dock från väldigt låg nivå.

Kronan har stärkts och ligger sedan i somras mer stabilt, på knappa 10,50 mot euron. Oljepriset har stigit något den senaste tiden och väntas stiga ytterligare framöver, vilket är viktigt för den globala investeringstakten. Parallellt diskuteras historiskt stora satsningar i regeringens höstbudget för att få igång ekonomin, vilket bidrar till framtidstro.

Den rådande situationen har slagit hårt mot stålindustrin runt om i Europa. Tillverkarna befinner sig i en tuff situation, som kommer ta tid att ta sig igenom. Råvarupriserna stiger generellt där både malm, skrot och nickel ligger på högre nivåer än under våren och förväntas fortsätta att stiga under hösten. Även priset på bandprodukter (HRC) har tagit ett kliv uppåt och förväntas följa samma riktning de närmaste månaderna, från bottennoteringen i juli. Kampen om prisnivån fortsätter, där marknaden önskar sänkningar, medan tillverkarna behöver se prishöjningar.

 

Framtidsutsikter

På kort sikt räknar vi med en mindre totalmarknad i jämförelse med 2019. En avgörande aspekt är utvecklingen av den pandemi som råder och huruvida vaccin tas fram. Som bakgrund har vi också den ekonomiska utveckling och lågkonjunktur vi såg komma, redan när Corona inte var mer än namnet på en öl. Trots detta utvecklas prognoser och orderbok positivt inom många segment och marknader, så det är svårt att förutspå var den ”nya normala” nivån kommer landa.

Inom många segment kan det rådande läget komma att leda till vissa nedskärningar och varsel, för att kompensera för korttidspermitteringen, om marknaden inte visar sig komma tillbaka fullt ut.

 

Från Heléns perspektiv 

Heléns kommer från en sommarperiod med sjunkande priser främst avseende bandprodukter samt en starkare krona, vilket pressat ned prisnivån något. Hur detta kommer utvecklas under hösten beror till stor del på utbud i förhållande till efterfrågan, men starka signaler pekar på uppgång.

På en minskad, eller åtminstone inte växande, marknad kommer konkurrensen att hårdna vilket är sunt och driver oss alla framåt.  På Heléns fokuserar vi på vår prestation och på att leverera värde i kedjan, för att utveckla både befintliga och nya relationer. Vi ska vara en partner som bidrar och som driver utveckling och effektivisering, genom extraordinärt lösningsfokus, för att göra vår kunds affär ännu bättre.

Hösten kommer allt närmre och vi är förberedda!

 

Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

 

 

TIDIGARE MARKNADSNYTT