Marslandning med positiva utsikter

Tillbakablick
Vi har nått mars. Sportlovet för Halmstadborna har passerat och våren är på intågande. Det är kanske en klyscha att säga att tiden bara försvinner, men det känns verkligen som att allt har snurrat i en väldig fart. Kanske är det hemmakontoret som drivit på och gjort att vardag och arbete på många sätt har smält ihop? 

Det har varit snålblåst kring framför allt materialsituationen, vilket ser ut att fortsätta och vi står troligtvis inför liknande utmaningar som de flesta andra i branschen. Kring detta har det redan skrivits åtskilliga rader och månadens marknadsnytt stärker bilden ytterligare. 


Marknads- och prisläge
Den uppåtgående trenden vad gäller prisnivån har börjat plana ut något, men samtidigt ser vi fortsatta försörjningsbrister, vilket drivs på av att Kina har kommit igång efter sitt nyår. Vi ser ingen slutlig pristopp i nuläget och det finns många aktörer i kedjan, framför allt bland stålproducenterna, som gör allt för att täcka sina kostnader. Vi får med andra ord ge oss till tåls och se hur kommande månader utvecklas.

PMI (inköpschefsindex) för industrin sjönk i februari med knappt en enhet till 61,6, men ligger fortsatt på en hög nivå. Konjunkturbarometern steg däremot med drygt 2,5 enheter till väldigt höga 103,6. Sammantaget påvisar detta en stark tilltro till framtiden och trots lite vikande delindex för orderingång, så är utsikterna för tillverkningsindustrin väldigt positiva. Jag ser med andra ord inga signaler som bryter den starka trend vi sett sedan i höstas, men vill lägga in en passus för materialbrister i försörjningskedjan, som på sikt kan påverka produktionstakten hos våra OEM.


Framtidsutsikter
Min framtidsbild vad gäller marknadsutvecklingen är oförändrad och överlag positiv. Det pratas om en tredje Corona-våg och trycket på sjukvården har, som jag uppfattar det, tilltagit igen. Restriktioner och rekommendationer kring vår vardag och sociala kontakter har snarare skärpts ytterligare och upplägg och planering för vår verksamhet anpassas fortsatt efter rådande situation. 

Vi går in i kvartalets sista månad och en hel del indexreglerade prisupplägg ska inom kort uppdateras, vilket generellt innebär ganska rejäla prishöjningar. Med tanke på rådande situation av materialbrist uppstår ett eftersläp, där mycket material går direkt från tillverkning genom produktion för leverans till redan uppdaterad kostnad. Prisbilden ger, som nämnt, vissa indikationer på avmattning, men är fortsatt på en historiskt hög nivå och vi räknar inte med några större svängningar innan sommaren.


Från Heléns perspektiv  
Hjulen snurrar och vi har många spännande saker att se fram emot på Heléns. Som ett led i vår ambition att möjliggöra bättre service och tillgänglighet för våra kunder, har vi precis lanserat ytterligare funktionalitet i vår webbshop, där det nu även finns möjlighet att orderlägga bearbetat material. Samtidigt ska vi inom kort sätta spaden i marken för att påbörja en tillbyggnad på vår lager- och produktionsenhet i Halmstad, vilket möjliggör ny logistik för framför allt vår lastningsprocess.

Som sagt; det är mycket intressant på gång, vi är fyllda av självförtroende och jobbar envist vidare uppåt och framåt!
 


Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.