Tempo, turbulens och angenäma problem

Tillbakablick
Jag tycker visserligen att det är viktigt att stanna upp emellanåt för att ta sig tid att reflektera, både kring vad man uträttat, men även vad som inte fallit ut som tänkt. Nu är jag däremot ganska utledd på 2020 och väljer därför att istället helt fokusera på året vi påbörjat.

Januari är till ända och det har startat i ett rasande tempo. Vi befinner oss fortfarande i ett väldigt turbulent läge, med hög efterfrågan och brister i leverantörskedjan. På Heléns jobbar vi mot nya mål och det går inte att sticka under stolen att det finns utmaningar, precis så som det ska vara.


Marknads- och prisläge
Det florerar en hel del information som beskriver det marknadsläge vi befinner oss i. Stark efterfrågan, begränsat utbud, ledtider som förlängs, råvarupriser som stiger mot nya höga nivåer, ökade transportkostnader, containerbrist samt brist på produktionskapacitet, och så vidare. Listan kan göras lång och bilden bör vara tydlig för alla, men jag vill ändå påpeka att det är angenäma problem vi tampas med, i jämförelse med den situation vi befann oss i, i april förra året. 

Utmaningen ligger i att planera, vara på tårna och att hela tiden ligga steget före, vilket emellanåt kan kännas riskabelt då oro och osäkerhet fortfarande vilar runtomkring. Tittar vi på generella index och trender ser marknadsläget fortsatt positivt ut. Konjunkturbarometern steg till 100,0 medan PMI sjönk till 62,4 och det är framförallt tillverkningsindustrin som fortsätter att driva från redan höga nivåer.

Vad gäller prisnivå och ledtider ser vi i stort sett dagliga förändringar uppåt och vi räknar med att det kommer fortsätta så en tid framöver. Det är ett stort eftersläp på efterfrågan som byggts upp under året som gått, vilket nu ger en ojämnvikt i förhållande till tillgängligt producerat stål och det kommer ta ytterligare en stund att komma ifatt.


Framtidsutsikter
Just nu ligger det faktiskt snö även i våra södra delar av landet och vi njuter av vintern. Vi hoppas att vaccineringen ska fortlöpa som planerat och att vi går mot en vår som lättar upp något, från det läge vi befinner oss i nu. Vi är många som verkligen längtar efter att kunna träffas, både privat och i jobb, men än gäller det att hänga i så att vi tillsammans kan minimera smittspridningen.

Som jag nämnt befinner vi oss i en uppåtgående spiral och jag förutspår att det kommer fortsätta så fram till sommaren. Vi ser en bred uppgång med generellt höga behov, dock är det tillverkningsindustrin och de större OEM som agerar lok, vilket är omvänt det vi såg förra sommaren då det var byggsektorn som drog. Vad gäller prisutvecklingen pekar exempelvis MEPS (HRC) på ytterligare höjningar över 200 EUR/ton under första kvartalet, för att sedan plana ut något under andra kvartalet och landa kring 800 EUR/ton (+50). Det är då nästintill en dubblering mot vad vi såg i slutet av sommaren förra året och en nivå vi inte sett sedan oktober 2008, när det rasade från toppnoteringar över 900 EUR/ton. Även andra index som är prisstyrande visar på samma kurvor, även om detta varierar lite i amplitud. 


Från Heléns perspektiv  
Årets första månad är till ända och vi är minst sagt uppe i tempo igen. Som jag påpekat fortsätter vi envist att leta möjligheter för både befintliga och nya flöden. Situationen är som den är och det är inte så mycket vi kan påverka i det stora hela, men det vi kan göra är att verkligen lyfta varenda sten för att hitta den absolut bästa lösningen utifrån varje specifikt fall. Vi är medvetna om att det ligger lite extra slit framöver, men vi finns för våra kunder och det är nu vi ska visa att vi levererar mervärde!
 

Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör


Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.

Branschlänkar

 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel.
  LÄS MER

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER 

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER 

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER 

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER 

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen.
  LÄS MER 

Västergårdsvägen 16
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se

Innehåll
Genvägar
Nyhetsmail

Anmäl dig till vårt nyhetsmail för information om prisändringar, produkter och andra företagsrelaterade nyheter.