Ansvarsklausul gällande
innehållet på Heléns hemsida

Heléns Rör AB vidtar rimliga ansträngningar för att säkerställa korrekt, aktuell och fullständig information på denna webbplats, men lämnar inga garantier att detta uppfyllts. Heléns Rör AB kan närsomhelst uppdatera eller ändra information på denna webbplats, utan att meddela detta.

Hyperlänkar som tillhandahålls på denna webbplats avser att underlätta för webbplatsens besökare, men Heléns Rör AB kan inte garantera att de är korrekta eller aktuella. Heléns Rör AB gör heller inget ställningstagande, för eller emot, innehållet på hyperlänkade webbplatser och frånsäger sig ansvar för innehållet.

Upphovsrättsskyddat innehåll

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat. Du kan dock ladda ner delar av innehållet för personligt och icke-kommersiellt ändamål. All annan kopiering, vidarebefordran och publicering av nedladdat innehåll är strängt förbjudet, utan skriftligt medgivande från Heléns Rör AB. Det är förbjudet att addera, radera delar av, eller på annat vis manipulera information, bilder eller annat nedladdat innehåll från denna webbplats.

Heléns Rör AB frånsäger sig ansvar för direkt eller indirekt skada, till följd av eller i samband med användning eller prestanda av tjänster, information eller annat innehåll som tillhandahålls på denna webbplats

Kontakt

Heléns Rör AB
Olofsdalsvägen 32, Box 101
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se