Det här är Heléns Rör

Heléns lagerför, bearbetar och levererar Skandinaviens bredaste sortiment av stålrörslösningar till industrin. I nära samarbete med våra kunder, tar vi fram ett optimalt och kostnadseffektivt upplägg – från konstruktions- och produktionslösningar, till logistik- och affärslösningar – där rör, stänger och profiler blir en avgörande ingrediens för framgång. 

Vår historia

Året är 1927, platsen är Halmstad. Paul Helén grundar, vad som kommer att bli, nordens främsta stålrörsgrossist – Heléns Rör. Huvudkontoret har sedan dess varit beläget i samma västkuststad, med försäljningskontor i Karlstad, Västerås och Örnsköldsvik. Övrig verksamhet bedrivs genom helägda dotterbolag i Danmark och Litauen samt intressebolag i Finland. Vårt team består av närmre 300 dedikerade Helénare med en genomsnittlig anställningstid på imponerande 15 år – en siffra som borgar för lika mycket erfarenhet som trivsel.

Affärsområden

Heléns kan leverera det mesta till de flesta, men vi har specialiserad kunskap vad gäller fordon-, maskin- och möbeltillverkning samt om byggnads-, verkstads- och processindustrin.

Maskintillverkning
Fordonsindustri
Bygg- & konstruktion
Möbel/Fritid
Processindustri

Affärsidé

Vårt erbjudande handlar egentligen inte om rör. Det handlar inte heller om stång eller profiler, för vi erbjuder betydligt mer än så – nämligen extraordinärt lösningsfokus. Utifrån en bred produktpalett och tjänsteportfölj, med kunskap som verktyg, utvecklar vi skräddarsydda lösningar, med ständigt fokus på att göra kundens affär ännu bättre.

Med en bred produktpalett, där rör och stång står i fokus, är vi en självklar kunskapspartner som skapar värdefulla lösningar och erbjuder ständiga förbättringar till våra kunder inom industrin.

Heléns-andan

Heléns-andan utgör den bas, på vilken vision och affärsidé vilar. Det är en nedkokning av vad vi värderar allra högst och som vi ständigt strävar efter att förstärka. Kunskap är nyckeln till vårt erbjudande. Det är vad som får oss att göra fantastiska saker med något så simpelt som ett stålrör. Nyfikenheten får oss att ständigt söka nya lösningar och finna värdefulla förbättringar. Det är bränslet till vår proaktivitet, helt enkelt. Engagemanget är vad som gör oss till en fantastisk samarbetspartner, leverantör och kollega. Det är en genuin drivkraft som föder prestation och som när goda relationer. Vi bryr oss – på riktigt.

Kunskap [kụn:ska:p] {subs.} Vår breda och djupa kunskap om produkter, material och möjliga lösningar är en konkurrensfördel för våra kunder. Ledord: kompetens, kvalitet, proffessionalism.

Engagemang [ẹŋ:gaſemaŋ:] {subs.} Vårt engagemang är en genuin drivkraft att vara delaktig i något och bidra till dess framgång. Ledord: handlingskraft, äkthet, värme.

Nyfikenhet [nỵ:fi:kenhe:t] {subs.} Vår nyfikenhet är ett lustfyllt bränsle som driver oss framåt, på jakt efter nya lösningar och djupare förståelse för kundens outtalade behov. Ledord: proaktivitet, lösningsfokus, glädje.