Vill du komma
i kontakt med oss?

Kontaktformulär

Speak Up!

På Heléns är trygghet ett viktigt ledord, vilket för oss inbegriper en kultur som präglas av öppenhet, integritet och ansvarstagande. Vi uppmanar därför såväl anställda som externa intressenter att rapportera misstänka eller bevittnade brott mot lagar eller vår uppförandekod. Detta görs via visselblåsarkanalen ”Speak Up”, som tillhandahålls av våra ägare Van Leeuwen, via en oberoende tredjehandspart. Alla rapporterade misstankar och anklagelser hanteras anonymt, där lagen så medger, och kommer att utredas grundligt.

RAPPORTERA MISSFÖRHÅLLANDEN 

Kontaktuppgifter

Heléns Rör AB

Olofsdalsvägen 32, Box 101

SE-301 04 Halmstad

+46 35 14 90 00

info@helens.se

Karlstad

Zakrisdalsvägen 26

SE-653 42 Karlstad

+46 35 14 90 00

 

Västerås

Jonasborgsvägen 26

SE-723 41 Västerås

+46 35 14 90 00

 

Örnsköldsvik

Storgatan 12

SE-891 33 Örnsköldsvik

+46 35 14 90 00

Centrallager & Produktion

Olofsdalsvägen 32, Söndrums Ind.omr.

SE-302 41 Halmstad

+46 35 14 90 00

Heléns Rør A/S

Koesmosevej 48-58 Kauslunde

DK-5500 Middelfart

+45 70 10 87 20

info@helens.dk

www.helens.dk

Heléns Rör AB

+35 85 03 21 96 38

info@helens.fi

www.helens.fi

UAB Van Leeuwen Distribution Lithuania

Rodonius kelias g. 11

LT-02189 Vilnius

+370 (5) 213 69 20