Med fokus på og omtanke for mennesker, omverden og produkt

Sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet er vores højeste prioriteringer og kernen i Heléns ledelsessystem. Alt hvad, vi gør, stort som småt, foregår med fokus på og omtanke for mennesker, omverden og produkt.

Bæredygtighed i fokus

Med respekt for og bevidsthed om branchens klimaaftryk stræber vi efter langsigtet holdbarhed i alt, hvad vi gør. Med miljøledelse efter ISO 14001 har vi fremragende muligheder at forbedre vores virksomhed. Vi er overbeviste om, at et aktivt miljøarbejde giver både os og vores samarbejdspartnere vedvarende konkurrencefordele. Gennem vores miljøarbejde vil Heléns bidrage og hjælpe til at skabe et bedre miljø for os alle og kommende generationer.

ISO 14001

Heléns er certificeret i overensstemmelse med ISO 14001 - den mest anerkendte internationale standard for miljøledelsessystemer.