Marknadsnytt

Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.  


Ut ur fyrkanten och in i nya arbetssätt

Vi har startat årets näst sista månad, ställt om klockorna till vintertid (kanske för sista gången?) och bara sju arbetsveckor återstår innan vi ger oss in i julfirande. Tiden rusar fram och klyschan att ”vi springer i hamsterhjulet” känns nära tillhands. Det är lätt att hamna i slentrian, så vi behöver alltid utmana fyrkanten genom att tänja och ifrågasätta – nu mer än någonsin!


Tillbakablick
Tredje kvartalet och efterföljande oktober fortsatte generellt sett med hög efterfrågan. Vi har sett ett uppdämt behov vilket, sammantaget med rullande orderingång, gav nivåer som tangerat och i viss mån överträffat samma period 2019.

Vi på Heléns har organisationsmässigt landat tillbaka i ett normalläge och aktivitetsnivån har varit hög. Det har pågått många intressanta diskussioner tillsammans med våra kunder och vi har upplevt ett driv i positiv riktning.


Marknads- och prisläge
Osäkerhet. Det känns som att jag hela tiden återanvänder till just detta ord när det gäller marknads- och prisläge. Jag letar efter synonymer, men förslagen jag får är bland annat ”risk”, ”bryderi” och ”blyghet”. Detta stämmer väl till viss del, men fångar inte min sammantagna upplevelse. 

Prisnivån har fortsatt uppåt liksom förutspått – mycket baserat på insatsmaterial, men även relaterat till produktion. Detta ger generellt en något avtagande kurva, även om den fortsatt pekar uppåt en bit in på det nya året. Kronan har stärkts något och en 

Euro handlas i dagsläget kring 10,40 Sek. Vi ser fortsatt en del nedstängningar av kapacitet, oftast med relativt kort framförhållning och i kortare intervall, vilket troligtvis kommer fortsätta – och kanske till och med öka –  i och med den smittspridning vi ser globalt.

Vi har under den gångna månaden omarbetat vår basprislista, vilket ger oss möjlighet att vara än mer konkurrenskraftiga framgent. Prislistan finns att tillgå på vår hemsida.


Framtidsutsikter
Den generella prisbilden är som sagt på väg uppåt, vilket är en trend vi förutspår även framåt. Om behovet fortsätter på samma höga nivå, samtidigt som utbudet är begränsat inom specifika produktområden, kommer leveranstider förlängas och prisbilden drivas upp ytterligare.

Vår framtidssyn är mer positiv än tidigare, sett till utfall och prognoser i våra system, men i samband med den senaste tidens utveckling av Corona, har det på allvar börjat torna upp mörka moln på himlen. Vi lever, sedan någon vecka tillbaka, med skärpta restriktioner och riktlinjer i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv. Detta innebär att fysiska besök måste bli färre och ersättas med digitala möten. Det traditionella mötet är kanske svårt att helt ersätta med digitala alternativ, men det rådande läget har ”tvingat” oss ut ur den analoga fyrkanten och in i nya arbetssätt. Det har trots allt  inneburit såväl förbättringar som effektiviseringar och många av dessa lösningar kommer vi ta med oss även efter pandemin.


Från Heléns perspektiv  
Pandemin och Corona har i hög grad påverkat oss och kommer så att göra en längre tid framöver, både privat och arbetsrelaterat. Heléns fokus riktas åt det vi kan påverka; vi har utvecklats utifrån givna förutsättningar och kommer fortsätta tänja och förändra för att hitta bästa lösningen för varje enskild affär. Våra kunder och relationer är det viktigaste vi har och vi jobbar stenhårt för att uppfylla och överträffa den förväntan som finns på oss!


Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

Med tillförsikt in i sista kvartalet

Vi lämnar tredje kvartalet bakom oss går in i sluttampen av detta ovanliga år. Samtidigt tar vi fram böckerna för 2021 och sätter nya mål att driva mot. Med andra ord har vi mycket spännande att se fram emot!


Tillbakablick
Efterfrågan vi såg komma tillbaka innan sommaren har fortsatt och närmar sig nu liknande nivåer som 2019. Behovet känns generellt mer stabilt och vi på Heléns börjar komma tillbaka till en mer normal situation. Vi har sedan sommaren avslutat permittering inom lager och produktion, för att i september även låta detta inkludera samtliga tjänstemän. Detta innebär att hela organisationen nu är tillbaka fullt ut. 


Marknads- och prisläge
Fortsatt råder en viss osäkerhet på marknaden vad gäller prisnivån och upplevs även genom en generellt kortare framförhållning hos slutkund.

Kronan har försvagats och ligger en bit över 10,50 för en euro. Samtidigt har prisnivån tagit rejäl fart uppåt under den gångna månaden, specifikt vad gäller bandprodukter. Inom vissa produktgrupper ser vi även efterdyningar från nedstängningar och minskning av produktionskapacitet, vilket sammantaget ger högre priser.

Mot ovanstående situation kommer vi i viss mån höja våra priser inför oktober. Parallellt pågår en omarbetning av vår grundläggande prislista, vad gäller baspris- och rabattstruktur. Vi kommer informera mer om detta till berörda rabattavtalskunder, under kommande månad.  


Framtidsutsikter
Vår syn är mer positiv nu och när vi nu avslutar all permittering har vi möjlighet att vara än mer närvarande på marknaden och stötta våra kunder till fullo. Vi närmar oss kvartal fyra, som ser mer stabilt ut. Ett lugn har infunnit sig, åtminstone i min stressade kropp. 

Lyfter vi blicken och kikar mot 2021 så är det ändå lite dimma kvar, men trots detta har vi som sagt börjat rita upp kartan och tror på en stark framtid.


Från Heléns perspektiv  
Vi har under det gångna halvåret försökt att analysera och förutspå framtiden, vilket visat sig vara en tuff utmaning. Men nu släpper vi yttre faktorer som vi har en liten eller ingen påverkan på, för att istället prata mer om vår egen prestation. Det kommer finnas en tillräckligt stor marknad för oss att jobba på och nu lägger vi vårt fokus på att addera värde och göra det där lilla extra. Det finns inga genvägar till framgång och vi är beredda att göra jobbet!
 

Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

 


#Helens #rör #tubesolutions #marknadsnytt @henrikdahlstrom

 

 

Är osäkerhet det nya normala?

Efter en skön sommar, där värmen återvände som en fin avrundning inför hösten, är vi tillbaka med laddade batterier och en stor hunger att ta tillvara på möjligheterna som finns! Vi ser fortsatt en osäkerhet, både i Sverige och omvärlden, där positiva signaler blandas med negativa tongångar. Det är svårt att förutspå hösten och vinterns utveckling, men det gäller – nu mer än någonsin – att vara aktiv, flexibel och att leverera värde.

 

Tillbakablick

Vi har upplevt en minst sagt turbulent period som satt världen på prov, men det tuffa läget till trots upplever vi vissa lättnader. Är det den mänskliga förmågan att anpassa sig som bidrar till en känsla av mer stabilitet? Det är säkert en faktor, men samtidigt har vi närmat oss en mer normal vardag med framtidstro.

Efter vårens nedstängningar av både länder och företag har samhället återigen öppnats upp och trycket på att kompensera för det släp som skapats i orderböckerna har varit stort, framför allt inom fordonsindustrin. Korttidsarbete och permitteringar kvarstår i viss mån, både hos oss och generellt, men känslan är att det lättas upp och att fler är tillbaka i någorlunda normala förhållanden.

 

Marknads- och prisläge

Vi befinner oss i ett osäkert läge, vad gäller både marknadsutsikter och prisutveckling. Efter vårens dramatiska nedgång , kunde vi redan innan sommaren skönja en viss återhämtning av marknaden. Ur ett globalt perspektiv är det fortsatt Kina som driver på.

I Sverige visar både Handelskammaren och Konjunkturinstitutets barometer för augusti på positiv utveckling i jämförelse med det som rapporterades i juni. Industrin ligger fortsatt något under normalläge men det som driver optimismen mest är tjänstesektorn. Scenariot gällande BNP och arbetslöshet spås också bli mer positivt än det som visats tidigare, dock från väldigt låg nivå.

Kronan har stärkts och ligger sedan i somras mer stabilt, på knappa 10,50 mot euron. Oljepriset har stigit något den senaste tiden och väntas stiga ytterligare framöver, vilket är viktigt för den globala investeringstakten. Parallellt diskuteras historiskt stora satsningar i regeringens höstbudget för att få igång ekonomin, vilket bidrar till framtidstro.

Den rådande situationen har slagit hårt mot stålindustrin runt om i Europa. Tillverkarna befinner sig i en tuff situation, som kommer ta tid att ta sig igenom. Råvarupriserna stiger generellt där både malm, skrot och nickel ligger på högre nivåer än under våren och förväntas fortsätta att stiga under hösten. Även priset på bandprodukter (HRC) har tagit ett kliv uppåt och förväntas följa samma riktning de närmaste månaderna, från bottennoteringen i juli. Kampen om prisnivån fortsätter, där marknaden önskar sänkningar, medan tillverkarna behöver se prishöjningar.

 

Framtidsutsikter

På kort sikt räknar vi med en mindre totalmarknad i jämförelse med 2019. En avgörande aspekt är utvecklingen av den pandemi som råder och huruvida vaccin tas fram. Som bakgrund har vi också den ekonomiska utveckling och lågkonjunktur vi såg komma, redan när Corona inte var mer än namnet på en öl. Trots detta utvecklas prognoser och orderbok positivt inom många segment och marknader, så det är svårt att förutspå var den ”nya normala” nivån kommer landa.

Inom många segment kan det rådande läget komma att leda till vissa nedskärningar och varsel, för att kompensera för korttidspermitteringen, om marknaden inte visar sig komma tillbaka fullt ut.

 

Från Heléns perspektiv 

Heléns kommer från en sommarperiod med sjunkande priser främst avseende bandprodukter samt en starkare krona, vilket pressat ned prisnivån något. Hur detta kommer utvecklas under hösten beror till stor del på utbud i förhållande till efterfrågan, men starka signaler pekar på uppgång.

På en minskad, eller åtminstone inte växande, marknad kommer konkurrensen att hårdna vilket är sunt och driver oss alla framåt.  På Heléns fokuserar vi på vår prestation och på att leverera värde i kedjan, för att utveckla både befintliga och nya relationer. Vi ska vara en partner som bidrar och som driver utveckling och effektivisering, genom extraordinärt lösningsfokus, för att göra vår kunds affär ännu bättre.

Hösten kommer allt närmre och vi är förberedda!

 

Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

En osäker höst efter en omtumlande vår

Hur kommer hösten se ut? Prognosen är osäker – det kan bli ganska soligt och skönt, men troligtvis en del nederbörd och kanske till och med ihållande regn och stormbyar. När jag försöker prognostisera hösten så känner jag mig mer som en meteorolog än som en försäljningsdirektör, med koll på marknadsutveckling. De närmsta dygnen är sikten klar, men därefter vilar en tjock dimma. Osäkerheten är påtaglig och vi befinner oss i en turbulent period på många, eller rättare sagt; på alla sätt.


Tillbakablick
Hösten 2019 såg vi en avmattning på marknaden vilket följdes av en helt okej start på 2020, enligt den prognos vi hade räknat med. I slutet av januari började det talas om Corona, vilket redan då påverkade en del leveranser från Asien, men magnituden av pandemin kunde vi aldrig ana.

Det tog inte lång tid innan vi kastades in i ett närmast kaotiskt läge, där vi  hade dagliga uppföljningar med både leverantörer och kunder, för att säkerställa affärer och materialflöden. Snart blev effekterna än mer påtagliga när våra stora OEM:er stoppade sin produktion. Med fordonsindustrin som epicentrum spred sig pandemins konsekvenser till stora delar av verkstadsindustrin. Heléns sattes på prov tillsammans med de kunder och leverantörer vi jobbar tätt tillsammans med.


Marknads- och prisläge
Marknaden har till viss del återhämtat sig från det vi såg under mars/april, då stora delar av Europa var stängt eller gick på sparlåga. Asien och framför allt Kina har kommit igång, där deras efterfrågan trycker upp världspriset.

Svenska kronan ligger numera stabilt kring 10,50 mot euron och tendensen är att dollarn stärks. Oljepriset har tagit ett litet kliv upp, men är fortfarande på historiskt låg nivå. Även priset på guld stiger, då investerare säkrar upp kapital i oroliga tider. Arbetslösheten ökar och kommer att ligga högt under hösten. Inflationen har varit nere och vänt negativt och BNP-tillväxten är låg och spås så förbli framöver.

Tittar vi närmare på stålindustrin har insatsmaterial likt malm, nickel och skrot stigit igen, men marknaden trycker på för prisnedgångar. Det är en svår ekvation då producenterna, som kommer från en tuff period redan innan, drar ner kapacitet och därmed inte kan upprätthålla samma produktivitet. Samtidigt får de inte hjälp med kostnadsbilden på insatssidan. Priset på bandprodukter, med utgångspunkt från coils, har sjunkit något men spås stiga igen baserat på situationen som producenterna befinner sig i.  Det kommer bli marknadsfaktorerna utbud och efterfrågan som avgör prisnivån, och det blir en kamp där båda sidor slåss för sin överlevnad.


Framtidsutsikter
I skrivande stund befinner vi oss på en marknad med betydligt högre efterfrågan från i synnerhet verkstadsindustrin. Samtidigt tuffar bygg- och infrastruktursektorn på i en takt som varit relativt stabil under första halvåret. Vi närmar oss semesterperiod och trycket är stort för att täcka behoven på kort sikt.

Tittar jag framåt ser jag en välbehövlig semester. Trots permitteringar tror jag att de flesta känner igen sig i det; vi behöver ladda batterierna, för att förhoppningsvis komma tillbaka till en mer stabil marknad. Ska jag sticka ut hakan och sia om framtiden – vilket jag måste om inte denna text enbart ska bli ännu ett konstaterande av Corona-läget – förutspår jag en tuff höst, även om jag tror att den värsta turbulensen är över.

Tecknen är många och det är tydligt att vi befinner oss i en lågkonjunktur och en marknad som präglas av tvära kast. Teknikföretagens konjunkturbarometer visade för andra kvartalet en historiskt låg orderingång både vad det gäller den inhemska och exportmarknaden. Hög utvecklingstakt, teknikskifte, effektivisering samt globalisering är trender vi känner igen. Samtidigt tvingar pandemin upp ett nytt ämne på agendan, nämligen riskminimering genom lokal och regional förankring.  


Från Heléns perspektiv  
Jag måste erkänna att jag är mäkta imponerad över hur vi på Heléns hanterat pandemins utmaningar hittills. Kanske är det ett kvitto på organisationens förmåga att ställa om efter givna förutsättningar och med engagemang mobilisera för att lösa våra kunders vardag. Jag tror att denna förändringsbenägenhet är en egenskap som kommer att bli än viktigare framöver.

På Heléns förbereder vi oss för kommande månader genom att säkerställa den kapacitet våra kunder behöver, även om vi förblir flexibla så att vi inte är baktunga i en eventuellt mindre totalmarknad. Vi står rustade för att addera värde i kedjan samt för att utveckla våra gemensamma affärer och ser med tillförsikt och ödmjukhet fram emot hösten.

 

Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

 Branschlänkar


 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel. 
  LÄS MER
   

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER
   

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER
   

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER
   

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER
   

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen. 
  LÄS MER