Marknadsnytt

Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.  


2020-07-01

En osäker höst efter en omtumlande vår

Hur kommer hösten se ut? Prognosen är osäker – det kan bli ganska soligt och skönt, men troligtvis en del nederbörd och kanske till och med ihållande regn och stormbyar.

När jag försöker prognostisera hösten så känner jag mig mer som en meteorolog än som en försäljningsdirektör, med koll på marknadsutveckling. De närmsta dygnen är sikten klar, men därefter vilar en tjock dimma. Osäkerheten är påtaglig och vi befinner oss i en turbulent period på många, eller rättare sagt; på alla sätt.


Tillbakablick
Hösten 2019 såg vi en avmattning på marknaden vilket följdes av en helt okej start på 2020, enligt den prognos vi hade räknat med. I slutet av januari började det talas om Corona, vilket redan då påverkade en del leveranser från Asien, men magnituden av pandemin kunde vi aldrig ana.

Det tog inte lång tid innan vi kastades in i ett närmast kaotiskt läge, där vi  hade dagliga uppföljningar med både leverantörer och kunder, för att säkerställa affärer och materialflöden. Snart blev effekterna än mer påtagliga när våra stora OEM:er stoppade sin produktion. Med fordonsindustrin som epicentrum spred sig pandemins konsekvenser till stora delar av verkstadsindustrin. Heléns sattes på prov tillsammans med de kunder och leverantörer vi jobbar tätt tillsammans med.


Marknads- och prisläge
Marknaden har till viss del återhämtat sig från det vi såg under mars/april, då stora delar av Europa var stängt eller gick på sparlåga. Asien och framför allt Kina har kommit igång, där deras efterfrågan trycker upp världspriset.

Svenska kronan ligger numera stabilt kring 10,50 mot euron och tendensen är att dollarn stärks. Oljepriset har tagit ett litet kliv upp, men är fortfarande på historiskt låg nivå. Även priset på guld stiger, då investerare säkrar upp kapital i oroliga tider. Arbetslösheten ökar och kommer att ligga högt under hösten. Inflationen har varit nere och vänt negativt och BNP-tillväxten är låg och spås så förbli framöver.

Tittar vi närmare på stålindustrin har insatsmaterial likt malm, nickel och skrot stigit igen, men marknaden trycker på för prisnedgångar. Det är en svår ekvation då producenterna, som kommer från en tuff period redan innan, drar ner kapacitet och därmed inte kan upprätthålla samma produktivitet. Samtidigt får de inte hjälp med kostnadsbilden på insatssidan. Priset på bandprodukter, med utgångspunkt från coils, har sjunkit något men spås stiga igen baserat på situationen som producenterna befinner sig i.  Det kommer bli marknadsfaktorerna utbud och efterfrågan som avgör prisnivån, och det blir en kamp där båda sidor slåss för sin överlevnad.


Framtidsutsikter
I skrivande stund befinner vi oss på en marknad med betydligt högre efterfrågan från i synnerhet verkstadsindustrin. Samtidigt tuffar bygg- och infrastruktursektorn på i en takt som varit relativt stabil under första halvåret. Vi närmar oss semesterperiod och trycket är stort för att täcka behoven på kort sikt.

Tittar jag framåt ser jag en välbehövlig semester. Trots permitteringar tror jag att de flesta känner igen sig i det; vi behöver ladda batterierna, för att förhoppningsvis komma tillbaka till en mer stabil marknad. Ska jag sticka ut hakan och sia om framtiden – vilket jag måste om inte denna text enbart ska bli ännu ett konstaterande av Corona-läget – förutspår jag en tuff höst, även om jag tror att den värsta turbulensen är över.

Tecknen är många och det är tydligt att vi befinner oss i en lågkonjunktur och en marknad som präglas av tvära kast. Teknikföretagens konjunkturbarometer visade för andra kvartalet en historiskt låg orderingång både vad det gäller den inhemska och exportmarknaden. Hög utvecklingstakt, teknikskifte, effektivisering samt globalisering är trender vi känner igen. Samtidigt tvingar pandemin upp ett nytt ämne på agendan, nämligen riskminimering genom lokal och regional förankring.  


Från Heléns perspektiv  
Jag måste erkänna att jag är mäkta imponerad över hur vi på Heléns hanterat pandemins utmaningar hittills. Kanske är det ett kvitto på organisationens förmåga att ställa om efter givna förutsättningar och med engagemang mobilisera för att lösa våra kunders vardag. Jag tror att denna förändringsbenägenhet är en egenskap som kommer att bli än viktigare framöver.

På Heléns förbereder vi oss för kommande månader genom att säkerställa den kapacitet våra kunder behöver, även om vi förblir flexibla så att vi inte är baktunga i en eventuellt mindre totalmarknad. Vi står rustade för att addera värde i kedjan samt för att utveckla våra gemensamma affärer och ser med tillförsikt och ödmjukhet fram emot hösten.

 

Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

 Branschlänkar


 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel. 
  LÄS MER
   

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER
   

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER
   

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER
   

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER
   

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen. 
  LÄS MER