Marknadsnytt

Marknadsnytt ger en månatlig summering av nuläge blandat med bakåtblickar och framtidsspaningar vad gäller Heléns verksamhet, stålindustrin och marknadsläget i stort. Vi lyfter trender, priser, analyser och annan branschnyttig information.  


Är osäkerhet det nya normala?

Efter en skön sommar, där värmen återvände som en fin avrundning inför hösten, är vi tillbaka med laddade batterier och en stor hunger att ta tillvara på möjligheterna som finns! Vi ser fortsatt en osäkerhet, både i Sverige och omvärlden, där positiva signaler blandas med negativa tongångar. Det är svårt att förutspå hösten och vinterns utveckling, men det gäller – nu mer än någonsin – att vara aktiv, flexibel och att leverera värde.

 

Tillbakablick

Vi har upplevt en minst sagt turbulent period som satt världen på prov, men det tuffa läget till trots upplever vi vissa lättnader. Är det den mänskliga förmågan att anpassa sig som bidrar till en känsla av mer stabilitet? Det är säkert en faktor, men samtidigt har vi närmat oss en mer normal vardag med framtidstro.

Efter vårens nedstängningar av både länder och företag har samhället återigen öppnats upp och trycket på att kompensera för det släp som skapats i orderböckerna har varit stort, framför allt inom fordonsindustrin. Korttidsarbete och permitteringar kvarstår i viss mån, både hos oss och generellt, men känslan är att det lättas upp och att fler är tillbaka i någorlunda normala förhållanden.

 

Marknads- och prisläge

Vi befinner oss i ett osäkert läge, vad gäller både marknadsutsikter och prisutveckling. Efter vårens dramatiska nedgång , kunde vi redan innan sommaren skönja en viss återhämtning av marknaden. Ur ett globalt perspektiv är det fortsatt Kina som driver på.

I Sverige visar både Handelskammaren och Konjunkturinstitutets barometer för augusti på positiv utveckling i jämförelse med det som rapporterades i juni. Industrin ligger fortsatt något under normalläge men det som driver optimismen mest är tjänstesektorn. Scenariot gällande BNP och arbetslöshet spås också bli mer positivt än det som visats tidigare, dock från väldigt låg nivå.

Kronan har stärkts och ligger sedan i somras mer stabilt, på knappa 10,50 mot euron. Oljepriset har stigit något den senaste tiden och väntas stiga ytterligare framöver, vilket är viktigt för den globala investeringstakten. Parallellt diskuteras historiskt stora satsningar i regeringens höstbudget för att få igång ekonomin, vilket bidrar till framtidstro.

Den rådande situationen har slagit hårt mot stålindustrin runt om i Europa. Tillverkarna befinner sig i en tuff situation, som kommer ta tid att ta sig igenom. Råvarupriserna stiger generellt där både malm, skrot och nickel ligger på högre nivåer än under våren och förväntas fortsätta att stiga under hösten. Även priset på bandprodukter (HRC) har tagit ett kliv uppåt och förväntas följa samma riktning de närmaste månaderna, från bottennoteringen i juli. Kampen om prisnivån fortsätter, där marknaden önskar sänkningar, medan tillverkarna behöver se prishöjningar.

 

Framtidsutsikter

På kort sikt räknar vi med en mindre totalmarknad i jämförelse med 2019. En avgörande aspekt är utvecklingen av den pandemi som råder och huruvida vaccin tas fram. Som bakgrund har vi också den ekonomiska utveckling och lågkonjunktur vi såg komma, redan när Corona inte var mer än namnet på en öl. Trots detta utvecklas prognoser och orderbok positivt inom många segment och marknader, så det är svårt att förutspå var den ”nya normala” nivån kommer landa.

Inom många segment kan det rådande läget komma att leda till vissa nedskärningar och varsel, för att kompensera för korttidspermitteringen, om marknaden inte visar sig komma tillbaka fullt ut.

 

Från Heléns perspektiv 

Heléns kommer från en sommarperiod med sjunkande priser främst avseende bandprodukter samt en starkare krona, vilket pressat ned prisnivån något. Hur detta kommer utvecklas under hösten beror till stor del på utbud i förhållande till efterfrågan, men starka signaler pekar på uppgång.

På en minskad, eller åtminstone inte växande, marknad kommer konkurrensen att hårdna vilket är sunt och driver oss alla framåt.  På Heléns fokuserar vi på vår prestation och på att leverera värde i kedjan, för att utveckla både befintliga och nya relationer. Vi ska vara en partner som bidrar och som driver utveckling och effektivisering, genom extraordinärt lösningsfokus, för att göra vår kunds affär ännu bättre.

Hösten kommer allt närmre och vi är förberedda!

 

Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

 

En osäker höst efter en omtumlande vår

Hur kommer hösten se ut? Prognosen är osäker – det kan bli ganska soligt och skönt, men troligtvis en del nederbörd och kanske till och med ihållande regn och stormbyar. När jag försöker prognostisera hösten så känner jag mig mer som en meteorolog än som en försäljningsdirektör, med koll på marknadsutveckling. De närmsta dygnen är sikten klar, men därefter vilar en tjock dimma. Osäkerheten är påtaglig och vi befinner oss i en turbulent period på många, eller rättare sagt; på alla sätt.


Tillbakablick
Hösten 2019 såg vi en avmattning på marknaden vilket följdes av en helt okej start på 2020, enligt den prognos vi hade räknat med. I slutet av januari började det talas om Corona, vilket redan då påverkade en del leveranser från Asien, men magnituden av pandemin kunde vi aldrig ana.

Det tog inte lång tid innan vi kastades in i ett närmast kaotiskt läge, där vi  hade dagliga uppföljningar med både leverantörer och kunder, för att säkerställa affärer och materialflöden. Snart blev effekterna än mer påtagliga när våra stora OEM:er stoppade sin produktion. Med fordonsindustrin som epicentrum spred sig pandemins konsekvenser till stora delar av verkstadsindustrin. Heléns sattes på prov tillsammans med de kunder och leverantörer vi jobbar tätt tillsammans med.


Marknads- och prisläge
Marknaden har till viss del återhämtat sig från det vi såg under mars/april, då stora delar av Europa var stängt eller gick på sparlåga. Asien och framför allt Kina har kommit igång, där deras efterfrågan trycker upp världspriset.

Svenska kronan ligger numera stabilt kring 10,50 mot euron och tendensen är att dollarn stärks. Oljepriset har tagit ett litet kliv upp, men är fortfarande på historiskt låg nivå. Även priset på guld stiger, då investerare säkrar upp kapital i oroliga tider. Arbetslösheten ökar och kommer att ligga högt under hösten. Inflationen har varit nere och vänt negativt och BNP-tillväxten är låg och spås så förbli framöver.

Tittar vi närmare på stålindustrin har insatsmaterial likt malm, nickel och skrot stigit igen, men marknaden trycker på för prisnedgångar. Det är en svår ekvation då producenterna, som kommer från en tuff period redan innan, drar ner kapacitet och därmed inte kan upprätthålla samma produktivitet. Samtidigt får de inte hjälp med kostnadsbilden på insatssidan. Priset på bandprodukter, med utgångspunkt från coils, har sjunkit något men spås stiga igen baserat på situationen som producenterna befinner sig i.  Det kommer bli marknadsfaktorerna utbud och efterfrågan som avgör prisnivån, och det blir en kamp där båda sidor slåss för sin överlevnad.


Framtidsutsikter
I skrivande stund befinner vi oss på en marknad med betydligt högre efterfrågan från i synnerhet verkstadsindustrin. Samtidigt tuffar bygg- och infrastruktursektorn på i en takt som varit relativt stabil under första halvåret. Vi närmar oss semesterperiod och trycket är stort för att täcka behoven på kort sikt.

Tittar jag framåt ser jag en välbehövlig semester. Trots permitteringar tror jag att de flesta känner igen sig i det; vi behöver ladda batterierna, för att förhoppningsvis komma tillbaka till en mer stabil marknad. Ska jag sticka ut hakan och sia om framtiden – vilket jag måste om inte denna text enbart ska bli ännu ett konstaterande av Corona-läget – förutspår jag en tuff höst, även om jag tror att den värsta turbulensen är över.

Tecknen är många och det är tydligt att vi befinner oss i en lågkonjunktur och en marknad som präglas av tvära kast. Teknikföretagens konjunkturbarometer visade för andra kvartalet en historiskt låg orderingång både vad det gäller den inhemska och exportmarknaden. Hög utvecklingstakt, teknikskifte, effektivisering samt globalisering är trender vi känner igen. Samtidigt tvingar pandemin upp ett nytt ämne på agendan, nämligen riskminimering genom lokal och regional förankring.  


Från Heléns perspektiv  
Jag måste erkänna att jag är mäkta imponerad över hur vi på Heléns hanterat pandemins utmaningar hittills. Kanske är det ett kvitto på organisationens förmåga att ställa om efter givna förutsättningar och med engagemang mobilisera för att lösa våra kunders vardag. Jag tror att denna förändringsbenägenhet är en egenskap som kommer att bli än viktigare framöver.

På Heléns förbereder vi oss för kommande månader genom att säkerställa den kapacitet våra kunder behöver, även om vi förblir flexibla så att vi inte är baktunga i en eventuellt mindre totalmarknad. Vi står rustade för att addera värde i kedjan samt för att utveckla våra gemensamma affärer och ser med tillförsikt och ödmjukhet fram emot hösten.

 

Henrik Dahlström
Försäljningsdirektör

 Branschlänkar


 • PMI inköpschefsindex
  PMI, Purchasing Managers Index, är en konjunkturmätare för den svenska marknaden som genomförs i samarbete mellan Silf och Swedbank. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från cirka 200 inköpschefer som ingår i en svarspanel. 
  LÄS MER
   

 • Konjunkturbarometern
  Konjunkturinstitutets månadsundersökning om företagens och hushållens syn på ekonomin. 
  LÄS MER
   

 • Prisändring skrotklass
  JBF (AB Järnförbruksförnödenheter) publicerar sista vardagen i månaden den prisändring för skrotklass 11 för kommande månads leveranser. 
  LÄS MER
   

 • Jernkontoret
  Jernkontoret samlar in och sammanställer en mängd uppgifter om de svenska järn- och stålverken. Här kan du hitta statistik över produktion, leveranser och energianvändning, med mera. 
  LÄS MER
   

 • Eurofer
  European Steel Association (EUROFER) AISBL är en internationell ideell organisation med bas i Bryssel. Eurofer grundades 1976 och representerar hela stålproduktionen i Europeiska unionen. Medlemmar är stålföretag och nationella stålförbund i hela EU. 
  LÄS MER
   

 • World steel organization
  World Steel Association (worldsteel) är en ideell organisation med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Worldsteel är en av de största branschföreningarna i världen, med medlemmar i alla större stålproducerande länder. och representerar stålproducenter, nationella och regionala stålindustriföreningar och stålforskningsinstitut. Medlemmarna representerar cirka 85% av den globala stålproduktionen. 
  LÄS MER