Heléns historia

Man skulle nästan kunna tro att Heléns 90-åriga historia handlar om rör, men i själva verket är det nyfikenhet, mod och engagemang som spelar huvudrollen i sagan om Heléns. Vägen från 1927 till idag har inte alltid varit rak. Den har gått både upp och ner, till höger och till vänster och det har format Heléns till ett företag med hjärta och själ där kunskap står i centrum.

Vi är stolta över vår historia – låt oss berätta den…

Året var 1927. Drygt 40 år gammal bestämmer sig Paul Helén för att göra något nytt. Han flyttar från Västerås och etablerar Heléns som enskild firma i Halmstad. Affärsidén var att leverera järn, stål, tackjärn, stålgjutningsgods, smide och ståltrådslinor till svensk industri på ett sätt som ingen gjort tidigare.

Med fördelaktiga avtal med stora svenska järn- och stålbruk i portföljen, sålde Paul Helén ett väl valt sortiment stålprodukter utan att själv hålla eget lager. Leveranserna gick direkt från bruken till kunderna, vilket var enklare, snabbare och mer ekonomiskt. Vid slutet av detta decennium har Paul Helén redan skapat flera värdefulla affärsförbindelser med utländska företag.

Heléns omsätter 150 000 kr med tre man anställda under 1929. Sammanlagt 600 ton stålprodukter har levererats under året. Priset på 19x1 svetsat är 39 öre, den 31 december samma år.

Företaget var fortfarande ungt, men seriöst och med stora ambitioner.Liksom hela Europa drabbades tillverknings-industrin av 30-talets ekonomiska depression. Svenska exportföretag hade dock gott renommé och Paul Helén kan utveckla verksamheten i lagom tempo. Bilindustrin, som föddes på sent 20-tal med Volvo, växte alltmer och Heléns var tidigt en leverantör att räkna med i denna nya bransch.

Den senare delen av decenniet påverkades kraftigt av andra världskrigets förberedelser och utbrott. Effekter som skulle vara bestående långt in i nästkommande decennium.

Heléns omsätter 560 000 kr med tre man anställda under 1939. Sammanlagt 770 ton stålprodukter har levererats under året. Priset på 19x1 svetsat är 32 öre, den 31 december samma år.

Kriget hade nu utvecklats till ett världskrig av oanat format. Hela världens industri hade snabbt ställt om från civil tillverkning till krigsindustri. Och det var av naturliga skäl stålprodukter som stod i fokus. Även i Sverige skedde en omfattande upprustning och efterfrågan på Heléns sortiment ökade kraftigt.

Den 17 december 1943 registreras Paul Heléns Aktiebolag. Verksamheten har vuxit till en storlek som inte passar som enskild firma längre. Vid kreditupplysningen från 1949 står det att medeltalet anställda i bolaget är två arbetare och tolv övriga.

Heléns omsätter 1 564 000 kr med fem man anställda under 1949. Sammanlagt 1 600 ton stålprodukter har levererats under året. Priset på 19x1 är 36 öre, den 31 december samma år.

I en notering från 1951 kunde man läsa att ”Verkställande Direktör i bolaget har under året varit grosshandlare Paul Helén, men denna tjänst innehaves numera av sonen Carl Helén”. Paul Helén själv är huvudintressent och lever väl under välordnade ekonomiska förhållanden.

Företaget går nu in i en konsolideringsfas och ombildas 1955 till Paul Heléns Försäljningsaktiebolag. 1957 tillträder Carl Helén officiellt posten som företagets VD. Samtidigt slog bilförsäljningen i Sverige alla rekord med 79 920 personbilar registrerade.

Man började specialisera sig på rörprodukter 1959 med Benteler Werke i dåvarande Väst-tyskand som en av huvudleverantörerna.

Heléns omsätter 6 600 000 kr med tio man anställda under 1959. Sammanlagt 4 900 ton stålprodukter har levererats under året. Priset på 19x1 svetsat är 42 öre, den 31 december samma år.

Tillväxtens decennium. Europa återuppbyggdes, människor ökade snabbt sina inkomster och konsumtionen tog fart på riktigt. I det här läget säljs Heléns 1963 till det Schweiziska holdingbolaget Otec och skaffar sig därmed en starkare finansiell situation.

Grosshandlare Carl Helén skapar rubriker genom att, med hyrt flygplan, göra entré till ett avgörande affärsmöte med Etna-verken. Året är 1965 och hela företagets produktion av svetsade rör köps upp av Heléns. Heléns etablerar sig 1967 i Västerås för att få en större rikstäckning. Samtidigt byggs det nya huvudkontoret i Söndrum utanför Halmstad. Nu börjar expansionen.

Heléns omsätter 45 000 000 kr med 52 man anställda under 1969. Sammanlagt 34 700 ton stålprodukter har levererats under året. Priset på 19x1 svetsat är 53 öre, den 31 december samma år.

Heléns växer vidare och är ett modernt företag med stora framgångar på den svenska marknaden. 1971 öppnas ett kontor i Örnsköldsvik och Norrland ligger öppet. 1974 etablerar sig Heléns med dotterbolag i Norge.

Thorbjörn Nord tillträder 1972 som ny VD i företaget. Året därpå invigs också det nya centrallagret i Söndrum under stor pompa och ståt. Hela Hotel Tylöhus reserverades för första gången i historien av ett enskilt företag – Heléns. Samma år passeras 100 miljoner i årsomsättning – en milstolpe som visar på kraftfull expansion och gott affärsmannaskap. Med säkerhet hade Carl Helén detta klart för sig. Han gick ur tiden bara några månader efter den stora invigningen.

Heléns omsätter 280 000 000 kr med 150 man anställda under 1979. Sammanlagt 51 600 ton stålprodukter har levererats under året. Priset på 19x1 svetsat är 2,20 kr, den 31 december samma år.

Stålavdelningen formas 1980, samma år som företaget ET Grew förvärvades i Danmark. Dirk Nordmeyer tillträder som VD 1982. Mycket resande och goda kontakter sätter Heléns på den europeiska kartan för alltid.

Knytningen till Benteler blir alltmer påtaglig och 1985 övertar de samtliga aktier i Heléns. Dirk Nordmeyer myntade att ”det ska vara ’kül’ att jobba på Heléns”. Detta oförargliga begrepp sitter än idag i väggarna på Heléns. 1988 byggs lager och produktion ut i Halmstad och effektiv logistik sätts i centrum de närmaste åren.

Heléns omsätter 1 187 000 000 kr med 232 man anställda under 1989. Sammanlagt 195 000 ton stålprodukter har levererats under året. Priset på 19x1 svetsat är 2,18 kr, den 31 december samma år.

Rautaruukki köper 25 procent av aktierna i Heléns av Benteler-Werke 1991. Med en tysk moder och finsk fader får den svenska dottern en spännande utveckling. Samma år bildas Heléns Stål. Två år senare tillträder Bo Larsson posten som VD.

1994 förvärvas Knäreds Måttbandsfabrik, som då hade åtta medarbetare. Tanken är att vidareförädla produkterna åt kunden så långt det går. En strategi som ganska snart skulle visa sig vinnande. Heléns köper strax därefter 50% av rörgrossisten Polarputki.

1998 tillträder Anders Ivarsson posten som VD.

Heléns omsätter 1 848 000 000 kr med 343 man anställda under 1999. Sammanlagt 302 000 ton stålprodukter har levererats under året. Priset på 19x1 svetsat är 2,50 kr, den 31 december samma år.

2000-talets första tio år präglas av högt och lågt. Med höjda stålpriser och ökad efterfrågan från Asien upplever stålindustrin sin guldålder, men när bostadsbubblan i USA briserar utlöses en global finanskris. Svallvågorna från den ekonomiska härdsmältan lämnar få företag opåverkade. För Heléns och Benteler-gruppen innebär krisen en sammansvetsning av sitt världsomspännande team. Det globala samarbetet möjliggör för Heléns att följa de alltmer internationella kunderna ut i världen.

Konkurrensen på marknaden förändras och kunskaper om metallurgi, materialutnyttjande och förbearbetning blir allt viktigare. Heléns specialiserar sig därför på rör samt stångprodukter och säljer ståldelen. Verksamheten koncentreras mot ett antal väl valda branschområden, där det samlade kunnandet hos Heléns kan tillföra kunderna mest nytta och värde. Satsningen marknadsförs framgångsrikt under namnet ”smarta rör”.

Heléns omsätter 974 000 000 kr med 214 man anställda under 2009. Sammanlagt 62 625 ton stålprodukter har levererats under året. Priset på 19x1 svetsat är 3,70 kr, den 31 december samma år.

Heléns har bevisat sig vara ett starkt och hållbart varumärke – ett tryggt val på en tumultartad marknad, men finanskrisen ekar in i milleniets andra decennium, när Urban Månsson tillträder posten som VD 2010. Stålindustrin präglas av en svårhanterlig överkapacitet, som får många företag att se över sin kostnadskostym. För Heléns innebär detta ett effektiviseringsarbete i lean-anda. Heléns levererar kvalitet, inte enbart produktmässigt, men genom att utveckla människor och processer.

För Heléns handlar inte längre rörförsäljning om att enbart sälja rör, men att leverera värdefulla lösningar och ständiga förbättringar genom att ta ett helhetsgrepp om rörets resa, från bruk till kund.

2016 axlar Eva Täljegård rollen som Heléns VD.

Heléns omsätter 1 181 000 000 kr med 221 man anställda under 2016. Sammanlagt 88 388 ton stålprodukter har levererats under året. Priset på 19x1 svetsat är 4,10 kr, den 31 december samma år.

Heléns första 90 år är en företagsresa med entreprenörskap, nytänkande och hårt slit blandat med motgång, framgång och förändring. Förmågan att förutse och ställa om efter kundernas förändrade behov är kärnan i sagan om Heléns.

Så trots att framtiden är svår att sia om, törs vi påstå att kommande 90 år blir precis likadana… Fast på ett annat sätt förstås!