VD har ordet

Det känns kul att kunna titta tillbaka på ett år där de flesta branscher har upplevt hög orderingång.

Det är en högkonjunktur som inte är isolerad till Sverige, utan vi ser att våra exporterande storföretag utvecklats väl på den globala arenan och bidrar till att hela den svenska industrin är framgångsrik.

Den ökade orderingången har ställt krav på extraordinära insatser och ökade kostnader i ambitionen att lösa resurs och kapacitet i alla led. Det ökade behovet av rör och stångprodukter har gjort att leveranstider från stål- och rörverk är betydligt längre än vad vi varit vana vid de senaste åren.

I detta klimat är vår roll som distributör av stång och rörprodukter avgörande för våra kunders fortsatta framgång. Vårt täta samarbete med ledande och strategiska leverantörer till Heléns och Benteler Distribution gör det möjligt för oss att vara en pålitlig och trygg samarbetspartner för svensk tillverkningsindustri.

Utifrån vad som kan utläsas från konjunkturrapporter och i samtal med våra kunder, så finns det inget som tyder på att den starka konjunkturen kommer att försvagas den närmaste tiden.

Jag vill passa på att tacka alla våra kunder som har gett oss det stora förtroendet att vara samarbetspartner av rör- och stångprodukter under 2017. Under året har vi gjort ett flertal satsningar och investeringar för att säkerställa att Heléns är en stark och stabil leverantör även framgent. Det känns bra att vi kan ta med en positiv känsla nu när vi går på julledighet.

Önskar er alla en fröjdefull jul tillsammans med nära och kära. Vi på Heléns ser fram emot 2018 och att få fortsätta utvecklas gemensamt med er. //Eva Täljegård

Ps. Vi avrundar även 2017, året då Heléns fyllde 90 år med att avslöja vårt framgångskoncept. Kika gärna på vår nyproducerade film där vi under 90 sekunder sammanfattar våra 90 år.