Dina personuppgifter - dina rättigheter

Heléns värnar om din personliga integritet och tar ett aktivt ansvar för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

Läs mer om Heléns personuppgiftshantering i vår integritetspolicy.