Heléns ägarstruktur

Vår främsta styrka är att vi är lika små som vi är stora och vi är lika lokala som vi är globala. Med närmre 300 medarbetare och närhet till kunderna på den nordiska marknaden är Heléns en smidig organisation, men vi har dessutom muskelkraft och stabilitet från ett team på 30 000.

Vänskap, partnerskap & ägarskap

Våra kopplingar till BENTELER sträcker sig långt bak i tiden. Förutom att familjerna Helén och Benteler knöt personliga vänskapsband under årens lopp, så var det tyska stålföretaget vår främsta leverantör när Heléns specialiserade sig på rörprodukter under 50-talet.

Sedan tidigt 60-tal har BENTELER innehaft ett ägarskap i Heléns. 1985 förvärvar de samtliga aktier i Heléns, innan 25% säljs till SSAB, dåvarande Rautaruuki, 1991.

I slutet av 2019 är BENTELER återigen fullständiga ägare av Heléns.


organigram_benteler_2019_s.pngBENTELER – en global stålkoncern

BENTELER International AG är en familjeägd industrikoncern, ledande inom stål, rör, maskiner, komponenter och handel. Med 30 000 anställda, 81 produktionsfaciliteter och 60 dotter- samt intressebolag, är BENTELER-gruppen verksam i 38 länder världen över. BENTELER's operativa verksamhet är uppdelad i tre oberoende divisioner: Automotive, Steel & Tube samt Distribution – i vilken Heléns ingår – som tillsammans omsatte 8,072 miljarder Euro under 2018.

BENTELER.COM