Med fokus på och omtanke om
människa, omvärld och produkt

Säkerhet, miljö och kvalitet är våra främsta prioriteringar och kärnan i Heléns verksamhetssystem. Allt vi gör, stort som smått, är med fokus på och omtanke om människa, omvärld och produkt.

Hållbarhet i fokus

Med respekt för och medvetenhet om branschens klimatavtryck strävar vi efter långsiktig hållbarhet i allt vi gör. Genom miljöledningssystemet ISO 14001 har vi utmärkta möjligheter att förbättra verksamheten. Vi är övertygade om att ett aktivt miljöarbete ger både oss och våra samarbetspartners bestående konkurrensfördelar. Genom vårt miljöarbete vill Heléns bidra och hjälpa till att skapa en bättre miljö för oss alla och kommande generationer.

Säkerhet & hälsa är a och o

Med Heléns strikta säkerhetsföreskrifter, certifierade Safety Trainers, kontinuerliga utbildningar och daglig uppföljning av varenda Aj och Oj, sätter vi säkerhet och hälsa på agendan. Det omfattande och verkningsfulla arbetet med säkerhet och hälsa är en väsentlig del av vårt företag och en förutsättning får varaktig ekonomisk framgång. 

Kvalitet – ett ständigt förbättringsarbete

Vi har ständigt fokus på förbättringsarbete och ett team av experter tillägnat processutveckling – allt för att säkerställa rätt produkt, i rätt kvalitet, i rätt tid. För oss är kvalitet inte enbart ett ansvar gentemot våra kunder, utan har också ett värde för vår egen effektivitet. Med vårt integrerade ledningssystem vill vi uppnå ständig förbättring, miljövårdande processer, felfria produkter och service.