Rätt kvalitet vid rätt tillfälle

Säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet är våra främsta prioriteringar och kärnan i Heléns verksamhetssystem. Allt vi gör, stort som smått, är med fokus på och omtanke om människa, omvärld och produkt.

Miljö och hållbarhet i fokus

Rapporter om hotande växthuseffekt, förändringar i ozonskiktet och försurning når oss dagligen. Idag vill nog därför de flesta bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Marknaden i sin tur kräver att företagen tar sitt miljöansvar. Genom miljöledningssystemet ISO 14001 har vi utmärkta möjligheter att förbättra och effektivisera verksamheten. Vi är övertygade om att ett aktivt miljöarbete ger både oss och våra samarbetspartners bestående konkurrensfördelar. Genom vårt miljöarbete vill vi på Heléns bidra och hjälpa till att skapa en bättre miljö för oss alla och kommande generationer.

SHE Q-policy

Det omfattande och verkningsfulla arbetet med säkerhet, hälsa och miljöhänsyn liksom kvalitet (SHEQ) är en väsentlig del av vårt företag och grundläggande krav för vår varaktiga ekonomiska framgång. Med vår säkerhet, hälsa, miljö och kvalitetspolicy vill vi uppfylla våra mål att vårda miljön, skydda våra anställdas hälsa och undvika olyckor. Vi förstår kvalitet som inte bara vårt ansvar mot våra kunder utan också som ett värde för vår egen effektivitet. Vi anser att aktivt arbete med säkerhet, hälsa, miljöskydd och kvalitet är nödvändiga ledningsaktiviteter. Med vårt integrerade ledningssystem vill vi uppnå ständig förbättring, miljövårdande processer, felfria produkter och service.