Specialistkunskap & kundfokus

Heléns kan leverera det mesta till de flesta, men vi har specialiserad kunskap vad gäller fordon-, maskin- och möbeltillverkning samt om byggnads-, verkstads- och processindustrin.

helens_ror_segment.png


Heléns-modellen

I nära samarbete med våra kunder, tar vi fram ett optimalt och kostnadseffektivt upplägg – från konstruktions- och produktionslösningar, till logistik- och affärslösningar. Vi vill skapa konkret nytta och mervärde för våra kunder där rör, stång och profiler blir en viktig ingrediens för framgång. Därför har vi format vårt erbjudande efter fyra, något förenklade, behovssituationer. 

 • Det enkla upplägget
  Du vet vad du vill ha. Vi har det på lager. Du beställer och vi levererar. 

 • Det logistiska upplägget
  Du vet vad du vill ha. Vi ser till att du får detta och levererar just-in-time.

 • Det industriella upplägget
  Du vet vad du behöver. Vi talar om för dig vad du ska ha. Vi ser till att leverera detta just-in-time.

 • Det innovativa upplägget
  Du vet inte vad du behöver. Vi tar tillsammans fram en lösning. Vi ser till att du får vad du ska ha

Känner du igen dig i en eller flera behovssituationer? Kanske behöver du ett unikt upplägg? Kontakta oss så kan vi tillsammans skräddarsy vårt samarbete efter dina behov.