Heléns-modellen

I nära samarbete med våra kunder, tar vi fram ett optimalt och kostnadseffektivt upplägg – från konstruktions- och produktionslösningar, till logistik- och affärslösningar. Vi vill skapa konkret nytta och mervärde för våra kunder där rör, stång och profiler blir en viktig ingrediens för framgång.

 

Fyra typiska behovssituationer.

Ditt företag är unikt och befinner sig någonstans på vägen mot framtiden. Ditt företag befinner sig också i en unik konkurrenssituation, med unika strategier, produker, resurser, kunder, etc. 

Vi har därför lite förenklat sorterat in erfarenheter från alla våra kunder, delat upp vår värld i fyra typiska behovssituationer och därefter kopplat ihop dessa med fyra förenklade upplägg när det gäller vårt samarbete.

  • Det enkla upplägget
  • Det logistiska upplägget
  • Det industriella upplägget
  • Det innovativa upplägget

Var befinner sig ditt företag idag? Och var befinner ni er imorgon?

148x82px_helensmodellen_enkla.png

Det enkla upplägget
Du vet vad du vill ha. Vi har det på lager. Du beställer och vi levererar.

148x140px_helensmodellen_logistiska.png

 

Det logistiska upplägget
Du vet vad du vill ha. Vi ser till att du får detta och levererar just-in-time.

148x156px_helensmodellen_industriella.png

 

Det industriella upplägget
Du vet vad du behöver. Vi talar om för dig vad du ska ha. Vi ser till att du får detta och leverar just-in-time.

148x135px_helensmodellen_innovativa.png

 

Det innovativa upplägget
Du vet inte vad du behöver. Vi tar tillsammans fram en lösning. Vi ser till att du får vad du ska ha.