VD har ordet

Nu lägger vi snart 2018 till handlingarna och förbereder oss på ett nytt spännande år

Vi kan åter se tillbaka och glädjas åt ett år där svensk industri har mått väl. Vi kan även konstatera att 2018 varit ett år med en ökad global protektionism, med bland annat ståltullar till USA, begränsade importkvoter till EU och ett historiskt osäkert parlamentariskt läge i Sverige. Detta är händelser som vi inte kan påverka, men som vi på ett eller annat sätt drabbas av. Snabba marknadssvängningar tillsammans med en osäker omvärld, ställer höga krav på svensk industri och vår förmåga att kunna anpassa oss till nya situationer.

Heléns upplevde en oerhört hög intensitet i början av året, vilket ställde krav på extraordinära insatser för att lösa resurs och kapacitet i alla led. Långa ledtider på rör- och stångprodukter tillsammans med en back-log i flödet har utmanat oss. Trots att det stundtals varit tufft, kan jag stolt konstatera att vi har bevisat vår förmåga att finna lösningar som skapar trygghet och säkerställer våra kunders fortsatta framgång.

I vår ambition att skapa trygghet och mervärde för våra kunder, har vi under året gjort ett antal spännande investeringar, som kommer att stärka vårt erbjudande och vår digitala närvaro. Vi ser fram emot 2019 och att få fortsätta vara en viktig partner i våra kunders utveckling. Vi vill passa på att tacka alla våra kunder och samarbetspartners för ett innehålls- och framgångsrikt 2018.

Önskar er alla en fröjdefull jul tillsammans med nära och kära!

Eva Täljegård
VD