Prisförändringar fr o m 2018-10-05

Vi genomför prishöjningar på flera produkter, enligt nedanstående. Priserna i prislistan gäller från och med 2018-10-05.

Prisförändringar
Hålprofiler+2-3%
Svetsade tuber+2-3%
Svetsade precisionsstålrör, EN 10305-3+2%
Svetsade precisionsstålrör, EN 10305-5+2%
Plattovala rör+2%

 

HELÉNS PRISLISTA

För mer information - kontakta din säljare