Förändrad ägarstruktur

BENTELER blir ensam ägare till Heléns

BENTELER International AG har, sedan 1991, haft en majoritetsandel på 75% i Heléns. Gällande från 31 december 2019 övertar BENTELER International AG fullt ägandeskap i Heléns Rör AB när de förvärvar SSABs andel på 25%.

Heléns kopplingar till BENTELER sträcker sig långt tillbaka i tiden och sedan tidigt 60-tal har den tyska stålkoncernen innehaft ett ägarskap i Heléns. För BENTELER innebär fullt ägandeskap i Heléns att man ytterligare stärker sin position som ledande internationell distributionspartner av stång- och stålrörslösningar.

- Heléns är en smidig organisation med en närhet till kunderna på den nordiska marknaden. Med BENTELER som ägare har vi styrka och stabilitet från en global koncern, vilket främjar vår konkurrenskraft och internationella räckvidd, säger Eva Täljegård, VD på Heléns.

Vårt långa och väletablerade samarbete med SSAB påverkas inte av förändring i ägarstruktur. Vi fortsätter att arbeta som strategiska partners i en kund- och leverantörsrelation.

BENTELERs förvärv och numera fullständiga ägarskap av Heléns kommer inte medföra förändringar i den dagliga verksamheten – varken organisatoriskt eller operativt.


För ytterligare information kontakta:
Eva Täljegård, VD
eva.taljegard$@%&/()=@helens.$@.%&/()=se, +46 35 14 91 32