Menneske, samfunn og produkt

Sikkerhet, helse, miljø og kvalitet er våre toppprioriteter og kjernen i Helens operativsystem. Alt vi gjør, store og små, er med fokus på og omtanke for mennesker, omverdenen og produktet.

Fokus på miljø og bærekraft

Med respekt for og bevissthet om næringslivets klimaavtrykk, streber vi etter langsiktig bærekraft i alt vi gjør. Gjennom miljøledelsessystemet ISO 14001 har vi gode muligheter for å forbedre virksomheten. Vi er overbevist om at aktivt miljøarbeid gir både oss og våre partners varige konkurransefortrinn. Gjennom vårt miljøarbeid ønsker Heléns å bidra og hjelpe til å skape et bedre miljø for oss alle og fremtidige generasjoner.

Sikkerhet og helse er a og o

Med Helens strenge sikkerhetsforskrifter, sertifiserte Safety Trainers, kontinuerlig opplæring og daglig oppfølging av hver Aj og Oj, setter vi sikkerhet og helse på dagsorden. Det omfattende og effektive arbeidet med sikkerhet og helse er en viktig del av vårt selskap og en forutsetning for varig økonomisk suksess.
 

Kvalitet - et konstant forbedringsarbeid

Vi fokuserer hele tiden på forbedringsarbeid og et team av eksperter dedikert til prosessutvikling - alt for å sikre riktig produkt, i riktig kvalitet, til rett tid. For oss er kvalitet ikke bare et ansvar for våre kunder, men har også en verdi for vår egen effektivitet. Med vårt integrerte styringssystem ønsker vi å oppnå kontinuerlig forbedring, miljøpleieprosesser, feilfrie produkter og service.