Heléns Rör AB gjør rimelige anstrengelser for å sikre korrekt, oppdatert og fullstendig informasjon på dette nettstedet, men garanterer ikke at dette er oppfylt. Heléns Rör AB kan når som helst oppdatere eller endre informasjon på dette nettstedet, uten varsel. Hyperlinks som tilbys på dette nettstedet er ment å gjøre det lettere for besøkende på nettstedet, men Heléns Rör AB kan ikke garantere at de er nøyaktige eller aktuelle. Heléns Rör AB kommer heller ikke med noen uttalelser, for eller imot innholdet på hyperkoblede nettsteder og fraskriver seg ansvaret for innholdet.

Innholdet på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet. Du kan imidlertid laste ned deler av innholdet til personlige og ikke-kommersielle formål. All annen kopiering, videresending og publisering av nedlastet innhold er strengt forbudt uten skriftlig samtykke fra Heléns Rör AB. Det er forbudt å legge til, slette eller på annen måte manipulere informasjon, bilder eller annet nedlastet innhold fra dette nettstedet.

Heléns Rör AB fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte skade, som følge av eller i forbindelse med bruk eller ytelse av tjenester, informasjon eller annet innhold gitt på dette nettstedet.


Kontakt
Heléns Rör AB
Västergårdsvägen 16, Box 101
SE-301 04 Halmstad
+46 35 14 90 00
info@helens.se