Endrede markedsforutsetninger krever endrede arbeidsmetoder

Norge har i mange år vært et viktig marked og en del av Heléns samlede virksomhet. Markedet og forutsetningene endrer seg imidlertid over tid, og det innebærer at tilpasninger og forandringer er nødvendige. Derfor har Heléns besluttet å endre sin modell når det gjelder bearbeiding av det norske markedet. Vi kommer fortsatt til å legge stor vekt på å yte god service til våre kunder i Norge og våre salg til våre norske kunder vil være basert i Halmstad, Sverige. Her har Heléns en omfattende ressurs i form av produkt- og markedskunnskap, og vi håper at du vil oppleve en styrke på denne direkte kontakten. På samme måte, samarbeider vi med andre forhandlere i både BENTELER Distribution som andre markedet.

Dine kontaktpersoner finner du i den vedlagte filen ”Standard & Solutions”, sammen har de mange års erfaring med det nordiske stålrørmarkedet. For andre spørsmål, ikke nøl med å kontakte Johan Weiberg, Business Area Manager Standard & Solutions, Tel +46 35 14 91 54. Vi håper å kunne tilby minst like god service som tidligere, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.